Linkedin RSS Norsk Dansk

Uppdrag

Thyholmhuset

Thyholmshuset i danska Vejle är ett certifierat helmurat passivhus vars arkitektoniska principer har anpassats till ett villakvarter. Ytter- och innerväggarna är i tegel och fasaden är säckskurad i vitt och svart. Man har valt traditionella murverksmaterial och huset är nästan helt underhållsfritt.

Hämta faktablad här

Rønnebækhave

8 lägenheter i Rønnebæk i Næstved har byggts efter den tyska passivhusstandarden med en årlig uppvärmnings-förbrukning på bara 15 kWh/m2. Byggt i tegel och med mycket hög isolering, passivhusfönster från Tyskland, ventilation med motströms värmeåtergivning, 5 kWp solceller, 28 m2 solfångare till varmvatten och en jordvärmeanläggning.

Hämta faktablad här

Murarmästare Per Jacobsens hus

Murarmästare Per Jacobsen har själv murat familjens hus. Det certifierade passivhuset är fullmurat och är på 275 m2 med en bottenvåning på 122 m2 och en ovanvåning på 152 m2. De 24.000 tegelstenarna som använts till fasaden har murats i blockförband, eftersom de har ett extra elegant uttryck genom bränningsprocessen vid tillverkningen.

Hämta faktablad här

Energy Study House #01

Enfamiljshuset i Randers har byggts som ett + Energihus och gestaltats utifrån passiva tankegångar: Söderläge,
solavskärmning, kompakt byggande och isolering.

Energiplushuset är ett bra exempel på ett framtidssäkrat lågenergihus och det uppfyller mer än väl de kommande
2020-energikraven.

Hämta faktablad här