Linkedin RSS Norsk Dansk

Totalekonomi och estetik

03-03-2016

Konferens i Stockholm den 1 februari 2017 för arkitekter och byggherrar

FULLBOKAT
Det går inte längre att anmäla sig till konferensen – det finns inga lediga platser kvar.

Hur skapar vi ett modernt hållbart byggande med högt estetiskt värde och ur ett totalekonomiskt perspektiv?

Hämta inspiration och möt danska och svenska arkitekter och byggherrar den 1 februari 2017 på Moderna Museet Stockholm.

Eva Nordström, VD, Stockholms Kooperativa Bostadsförening 
Viktigt att bygga med god kvalitet och långsiktigt perspektiv
En byggherre ska ta ansvar, tänka långsiktigt och totalekonomiskt. En byggnad ska leva fullt ut både under den här och nästa generation. Eva Nordström berättar om erfarenheter och förhållningssätt till framtidens bostadsbyggande.

Thomas Carstens, Arkitekt och Partner, Arkitema
Att skapa en attraktiv, förtätad och hållbar stad
Amsterdam, Venedig, Stockholm – det är inte svårt att se varifrån bygget på Sluseholmen i Köpenhamn har hämtat sin inspiration. Thomas Carstens berättar om de ”dogmer” och principer som har legat till grund för designen och utvecklingen av den holländskt inspirerade stadsdelen.

Mårten Leringe. Arkitekt, VD, C.F. Møller
Tidens uttryck i mönster, struktur och detaljer
Med utgångspunkt från några av C.F. Møllers projekt, från Aarhus Universitet till Tiundaskolan i Uppsala och två bostadsprojekt i England som nyligen blivit nominerade till Brick Award, berättar Mårten Leringe om användningen av tegel som uttryck idag och hur nya tekniska innovationer som parametrisk design skapar nya förutsättningar för teglet i framtiden.

Gitte Krusholm Nielsen, VD, Byggitegel.se
Framtidens vägg – estetisk, smal, stark, hållbar och 30 meter hög
Nya metoder och beräkningsverktyg gör det numera mycket enklare att bygga mycket starka fasader och med nya arkitektoniska uttryck. Gitte Krusholm Nielsen berättar om de nya metoderna och presenterar ett nytt gratis projekteringsverktyg som gör det möjligt att beräkna murverk där väggen kan bli mellan 12 till 30 meter hög.

LADDA NER PROGRAM

Anmälan
Plats: Moderna Museet, Skeppsholmen, 103 27 Stockholm

Anmälan är nu stängd. Antalet anmälningar har nu kommit upp i vår maxgräns, och vi har därför stängt anmälningssystemet.

Deltagaravgift
Deltagaravgift 1200 kronor/person 

I avgiften ingår
Morgonkaffe, förmiddagskaffe och lunch.

Dokumentation
Dokumentation kan laddas ner från den här sidan efter konferensens slut. 

Övrigt
Anmälan är bindande och deltagarbiljetten är personlig. Dock kan biljetten överlåtas till en annan person inom samma företag vid förhinder.

Vi reserverar oss för eventuellt mindre programändringar.