Linkedin RSS Norsk Dansk

Konferens i Stockholm ska inspirera landets arkitekter och byggherrar till totalekonomi och estetik

10-01-2017

Den 1 februari 2017 slår Moderna Museet, Skeppsholmen i Stockholm upp dörrarna för en spännande konferens om totalekonomi och estetik. Eva Nordström, VD, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, finns med bland talarna. Arkitekter, stadsarkitekter och byggherrar är inbjudna.

– Konferensen ska inspirera till hur man som arkitekt och byggherre kan tänka in långsiktig hållbarhet och ansvarsfull totalekonomi i estetiskt inspirerande stadsmiljöer. Det är faktorer som måste sammanfalla om man vill vara säker på att de enorma summor som ska investeras i byggande under de kommande åren utnyttjas optimalt för att det ska kunna byggas tillräckligt många bostäder, säger Gitte Krusholm Nielsen, vd Byggitegel.se, som arrangerar konferensen. Hon kan redan nu berätta att det är rusning till det begränsade antalet platser till den här ”intima” byggkonferensen.

Tongivande branschfolk på scenen

Konferensens fokus ligger på teglets roll i det moderna byggandet. De många fördelarna med tegel – estetiskt, arkitektoniskt, hållbarhetsmässigt och ekonomiskt – belyses genom inlägg från branschens tongivande namn, när det gäller arkitektur och totalekonomi:

Eva Nordström, VD, Stockholms Kooperativa Bostadsförening 
Viktigt att bygga med god kvalitet och långsiktigt perspektiv
En byggherre ska ta ansvar, tänka långsiktigt och totalekonomiskt. En byggnad ska leva fullt ut både under den här och nästa generation. Eva Nordström berättar om erfarenheter och förhållningssätt till framtidens bostadsbyggande.Gert Wingårdh, arkitekt, femdubbel vinnare av det exklusiva arkitekturpriset, Kasper Salin-priset, och känd för sitt nytänkande kring estetiska hus, talar om ”Inspiration och passion för tegel”

Thomas Carstens, Arkitekt och Partner, Arkitema
Att skapa en attraktiv, förtätad och hållbar stad
Amsterdam, Venedig, Stockholm – det är inte svårt att se varifrån bygget på Sluseholmen i Köpenhamn har hämtat sin inspiration. Thomas Carstens berättar om de ”dogmer” och principer som har legat till grund för designen och utvecklingen av den holländskt inspirerade stadsdelen.Eva Nordström, vd för Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, delar med sig av erfarenheterna från bostadsföreningen när det gäller totalekonomi i ”Långsiktig ekonomi och tegel”

Mårten Leringe. Arkitekt, VD, C.F. Møller
Tidens uttryck i mönster, struktur och detaljer
Med utgångspunkt från några av C.F. Møllers projekt, från Aarhus Universitet till Tiundaskolan i Uppsala och två bostadsprojekt i England som nyligen blivit nominerade till Brick Award, berättar Mårten Leringe om användningen av tegel som uttryck idag och hur nya tekniska innovationer som parametrisk design skapar nya förutsättningar för teglet i framtiden.Jörgen Bach, Affärsutvecklingschef, Arkitema Architects, berättar om hållbarhet i modernt byggande under rubriken ”Miljö och hållbart byggande”  

Gitte Krusholm Nielsen, VD, Byggitegel.se 
Framtidens vägg – estetisk, smal, stark, hållbar och 30 meter hög

Nya metoder och beräkningsverktyg gör det numera mycket enklare att bygga mycket starka fasader och med nya arkitektoniska uttryck. Gitte Krusholm Nielsen berättar om de nya metoderna och presenterar ett nytt gratis projekteringsverktyg som gör det möjligt att beräkna murverk där väggen kan bli mellan 12 till 30 meter hög.

Inspiration och nätverkande

Gitte Krusholm Nielsen uppmanar alla arkitekter, stadsarkitekter och byggherrar att delta i konferensen.

– Konferensen är ett utmärkt tillfälle att öka sin yrkesmässiga kunskap om de fantastiska möjligheter som tegel innebär. Samtidigt kan man nätverka med branschens ledande profiler. Det blir en spännande och inspirerande dag, säger hon.

Se konferensens program här