Linkedin RSS Norsk Dansk

FUKTIGHET

11-09-2013DOWNLOAD BILLEDE

Hög fuktighet inomhus beror på fukthärdar eller att luften inte transportas ut tillräckligt fort genom vädring, ventilation, diffusion genom väggen eller på annat sätt.

Mögel kan frigöra mycket mer giftiga ämnen till inomhusluften i mögelskadade hus än vad forskarna tidigare har trott. Det visar bland annat en ny undersökning från Lunds Universitet.

Även danska SBi (Statens Byggeforskningsinstitut) har kommit med en rapport i ämnet.

I tre av fyra mögelskadade hus kunde forskarna mäta koncentrationer av giftiga ämnen – så kallade mykotoxiner, som låg flera hundra gånger högre än vad man tidigare hade antagit.

Även i dammet i fönsterkarmarna kunde forskarna mäta förekomsten av mykotoxiner i fyra av tio hus med mögelproblem.

För hög luftfuktighet kan öka förekomsten av kvalster och få mögelsvamparna att växa. Det kan dröja flera månader eller år innan vissa byggmaterial torkar och både kvalster och mögel får därför perfekta förhållanden och kan vara ytterst svåra att bli av med. Det gör det svårt att behålla en god luftkvalitet.

Olika väggkonstruktioner har olika förutsättningar både för att transportera bort fukten genom diffusion och för att utjämna inomhusluftens fuktinnehåll genom fuktsugning (absorption). Täta konstruktioner med fuktspärrar kräver vädring, antingen genom att man öppnar fönster eller med mekanisk vädring, med en ventilationsanläggning. Diffussionsöppna väggar – till exempel av tegel – kan absorbera och till viss del leda ut fukt och skadliga ämnen genom väggen.

Ett fullmurat hus tar emot lika mycket vatten som andra huskonstruktioner men förmågan att absorbera och leda bort fukt som kommit med inomhusluften är högre i ett fullmurat hus. 

Pressefoto: Colourbox.com