Linkedin RSS Norsk Dansk

FUKTIGHET

11-09-2013DOWNLOAD BILLEDE

Hög fuktighet inomhus kan bero på olika fukthärdar eller att luften inte vädras ut ordentligt genom ventilation, diffusion genom väggen eller något annat.

Det har visat sig att hög luftfuktighet ger en ökad mängd kvalster och mögelangrepp. När sådana skador eller besvär uppstår kan det vara svårt att återställa en god luftkvalitet.

Man bör vara uppmärksam på att om väggarna i trä, gips och betong blir våta kan det dröja många månader eller år innan fuktinnehållet har återställts till en acceptabel nivå.

Ett murat hus med både fasad- och innerväggar i tegel tar emot mycket fukt och avger det sedan snabbare än andra material, till exempel trä:

GRAF

Tidsåtgång för materialen att absorbera fukt och sedan avge den samt beräknad mängd absorberat vatten från den inledande avfuktningen till absorption

Fullmurat hus
Trähus
Tidsåtgång för övergång till desorption (h)
Beräknad absorberad vattenmängd (kg)

Ett tegelhus bidrar alltså till att en snabb utjämning kan ske mellan fuktväxlingarna i en bostad. Tegel skadas inte av fukt.