Linkedin RSS Norsk Dansk

Vi efterfrågar hållbara bostäder, men väljer ofta det motsatta

28-10-2013DOWNLOAD BILLEDE

Hållbarhet, lång livslängd och fukttålighet är några av de faktorer som vi svenskar värderar högst när det gäller våra bostäder. Det visar en rapport från Lunds Universitet. Ändå köper hela 92 % av oss hus byggda i material som varken håller för tidens tand eller fukt, utan stort underhåll eller löpande materialutbyte.

Rapporten från Lunds Universitet undersöker de faktorer som svenska bostadsägare och bostadsköpare värderar högst när det gäller husköp och nybyggen. 85 % av de tillfrågade personerna i undersökningen ser bostadens fukttålighet som viktig, medan 78 % väger bostadens livslängd och materialens slitstyrka högt.

”Det är väldigt positivt att de svenska bostadsköparna har fokus på byggmaterials hållbarhet och fuktsäkerhet. Dessvärre är det vår erfarenhet att bostadsköpare i allmänhet vet för lite om vilka material som verkligen ger de hållbara och fuktsäkra bostäder som de efterfrågar”, menar Tommy Bisgaard, VD för Tegelinformation.se.

Trä och puts håller fukten
Trä eller puts på vissa isoleringsmaterial är inte ett optimalt val när det gäller fuktsäkerhet och hållbarhet, då konstruktionen håller fukten och därmed ökar risken för byggskador och mögelsvamp. Fuktigt trä utvecklar svamp eller ruttnar. Om hål uppstår i dessa putsade fasader tränger fukten in och bryter ned konstruktionen inifrån.

Trots dessa materials skavanker visar rapporten att trä eller vissa putskonstruktioner är det materialval som svenskarna föredrar till bostädernas fasader. Hela 72 % av de svenska småhusägarna har köpt hus med träfasader. Därmed köper de flesta av oss potentiella fuktproblem med risk för att mögelsvamp utvecklas vilket kan göra bostaden olämplig att bo i.

Fuktigare klimat tär hårt på trä och puts
Klimatforskningen pekar på att det skandinaviska klimatet blir allt fuktigare med fler växlingar mellan frost- och töperioder. Ett sådant klimat tär ännu hårdare på våra bostäder. Speciellt när det gäller trä eller isoleringsmaterial med puts kan hållbarheten minskas betydligt.

Om man vill framtidssäkra sin bostad bör man tänka i mer robusta material som tegel, som inte tar skada av fukt och som håller i minst 100 år.