Linkedin RSS Norsk Dansk

Trä tappar mark men tegel seglar i medvind

02-09-2014DOWNLOAD BILLEDE

Trä tappar mark som fasadmaterial till småhus medan tegel står stadigt i sin position med tendens till tillväxt. Det visar en ny rapport om marknaden för nybyggda fasader som tagits fram av Industrifakta. Önskemålet om fuktsäkra bostäder med lågt underhållsbehov hjälper till att öka teglets popularitet.

– Av erfarenhet vet vi att väldigt många husägare har fått nog av fuktskandaler och av att behöva använda så mycket tid och pengar på omfattande underhåll, säger Tommy Bisgaard, direktör för Tegelinformation.se och Byggitegel.se. Dessutom sänker kortare livslängd värdet på bostaden. Husägarna vill ha ett hållbart hus i hållbara material som i stort sett sköter sig själv. Särskilt i dessa tider när klimatet går mot mera regn samt flera tö- och frostcykler. Därför vänder man blickarna mot tegel.

Tegelbranschens erfarenheter får stöd av forskning vid Lunds universitet. Här slår en undersökning fast, att hållbarhet, lång livslängd och förmågan att tåla fukt är några av de faktorer som svenskarna sätter mest värde på när det gäller bostaden. Hela 85 procent av de tillfrågade ansåg att bostadens förmåga att tåla fukt var viktig och hela 78 procent värderade bostadens livslängd och materialens hållbarhet högt.

Även fler kommuner tittar på tegel
De ekonomiska besparingar som blir en naturlig konsekvens av teglets livslängd på mer än 150 år och det minimala underhållsbehovet har fått flera kommuner i landet att intressera sig för tegel. I bland annat Nässjö och Lund har man valt bort träfasader till fördel för tegel när man bygger nya skolor.

– I Skandinavien är väldigt många offentliga och historiska byggnader byggda i tegel och med vackra tegeltak, säger Tommy Bisgaard. Det var tradition förr i tiden just för att de skulle stå i många år. Nu märker vi att flera kommuner och byggherrar vänder tillbaka till de här tankegångarna. Det öppnar för ett gott samarbete mellan kommuner, byggherrar och tegeltillverkare.