Linkedin RSS Norsk Dansk

Att bygga klimatsäkrat ett måste i framtiden

27-10-2014DOWNLOAD BILLEDE

Enligt SMHI är den globala uppvärmningen en realitet och med den följer ett mera fuktigt och extremt klimat. Hur rustar vi moderna byggnader för de förändrade klimatförhållandena? Tegelinformation.se och Byggitegel.se fokuserar på fukt- och frostsäkra material som samtidigt ger ett sunt inomhusklimat utan mögel.

– Fukt- och frostsäkra material är en absolut nödvändighet för att rusta våra hus för framtida klimatförändringar. Efter den senaste tidens många skyfall vet vi hur stora skador som vatten kan orsaka på byggmaterial och konstruktioner, om de inte tål fukt och snabbt kan avge vattnet igen. Förutom frostskador i blöta fasader är det nästan omöjligt att undvika röta och mögel. Men så behöver det inte vara, säger Tommy Bisgaard, direktör för Tegelinformation.se och Byggitegel.se.

Han förklarar att en del byggmyndigheter, bland annat Byggskadefonden i Danmark, under många år har rekommenderat byggherrar att bygga i robusta material som tål det fuktiga och skiftande klimatet som innebär ökade nederbördsmängder och flera växlande frost- och töperioder.

– Om man ser på det framtida klimatet, som SMHI redovisar det, är rekommendationerna om att använda fukt- och frostsäkra material mer aktuella än någonsin. Man får heller inte glömma bort att vi drabbas av alltfler allvarliga stormar som också ställer krav på en solid byggkonstruktion, säger Tommy Bisgaard.

Tunga konstruktioner är mera fuktsäkra

Undersökningar visar, att tunga konstruktioner av murat tegel löper mindre risk för fukt och mögel än lätta konstruktioner.

Det beror på att tegel kan ta upp fukten och avge den igen utan att ta skada och utan att skada den traditionella konstruktionen där teglet ingår. Tegel är dessutom ett oorganiskt material som varken kan ruttna eller ge näring åt mögel.

Mycket pengar att spara

– Om det redan från början kommer vatten i en del lätta konstruktioner, till exempel trä, kan det vara besvärligt att byta ut materialen. Man kan inte alltid avfukta sig ur problemen, om materialen inte tålt fukt i första omgången. Så när skadan väl har skett kan underhållet bli mycket dyrt för husägarna, säger Tommy Bisgaard och fortsätter:

– Murat tegel kan däremot torka ut helt och hållet utan att ta skada. Det spelar stor roll för bostadsekonomin, inte minst när det gäller försäkringar och försäljning, att man kan behålla konstruktionen utan att riskera dåligt inomhusklimat och större, löpande underhåll. Murade hus med takpannor i tegel ger både väderbeständiga och i stort sett underhållsfria fasader och konstruktioner som är rustade för framtida klimatförändringar, poängterar han.

Läs mer om klimatanpassning här

Pressefoto: Colourbox.com