Linkedin RSS Norsk Dansk

Undvik skador på murverk

13-04-2015DOWNLOAD BILLEDE

Kraftigt regn och växlande väderlek under byggtiden orsakar de största skadorna på ett bygge. Därför blåser tegelbranschen nu till kamp mot bristande övertäckning av materialet på byggarbetsplatserna.

Tegelbranschen har tagit fram en vägledning om övertäckning för att minska riskerna för missfärgning och skador på murverket under byggtiden.

– Vi har sett det allihop. Ett pågående bygge, där övertäckningen av murverket inte är tillräckligt. Ofta beror det på glömska men en del murare vet inte hur övertäckningen ska göras på bästa sätt och när den ska etableras, säger Tommy Bisgaard, direktör i Byggitegel.se.

Många tror att moderna emballage räcker som övertäckning av material som levererats och ska lagras på byggarbetsplatsen. Undersökningar och rapporter tecknar däremot en helt annan bild.

På byggarbetsplatsen utsätts lagrat material inte bara för väder och vind som resulterar i mycket fuktbildning, utan också att det stöts emot andra material, till exempel när det transporteras mellan olika ställen på byggarbetsplatsen.

När det gäller att mura upp något helt nytt så kommer branschen med en handfull regler för vad en bra övertäckning ska:

Leda bort regnvattenHindra att vatten sipprar in i hålrum, ner längs väggen eller in i murverketHållas i ordning och förbli intakt, tills en permanent avtäckning i form av takkonstruktion och fönsterlister är på plats samt att murbruket har härdat koordineras med andra fackområden på byggarbetsplatsen genom föras senast när arbetsdagen är slut eller vid kraftigt regn under arbetstid

– Övertäckningen ska täcka minst det som har producerats under dagen men det har visat sig att det är något som ofta inte blir gjort. Den ska också nå minst 60 cm ner över murverket och avslutas med läkt på båda sidor av presenningen, så att det kommer in luft till murverket samtidigt som man undviker att den blåser av, förklarar Tommy Bisgaard, byggitegel.se, som också poängterar att under den här årstiden ska material och murverk skyddas med isolering så att det inte uppstår frostskador i murverket.

Pressefoto: Colourbox.com