Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Framtidens byggen är hållbara

Hållbart bygge är mer än energi och koldioxid. I EU har man börjat arbeta utifrån en helhetssyn som tar en produkts bärkraftighet i beaktande på flera nivåer i produktens livscykel.

Här tillkommer den nya byggvaruförordningen som ersätter byggvarudirektivet och som innehåller väsentliga krav på hållbarhet.

Murade höghus vinner mark igen

Murade höghus vinner mark igen i storstäderna eftersom tegel har ett högt estetiskt värde och kan stå emot klimatförändringarna. ...

Läs mer

Politikerna vill ha billiga bostäder medan byggherrar och boende vill ha hållbara bostäder

Under de kommande åtta åren ska minst 700 000 bostäder byggas i Sverige för att möta framtidens behov. Det märks dock en växande oro i byggbranschen för att kvantitet ska vinna över kvalitet och därmed orsaka samhället stora underhålls ...

Läs mer