Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Hållbarhet på flera nivåer

Den helhetssyn som EU använder delar upp bärkraftigheten i två nivåer:

• produktnivå 

• byggnadsnivå

Båda nivåerna räknar ut en produkts eller en byggnads hela livscykel med hjälp av LCA-analyser (Life Cycle Assessment).

Kustnära byggnader särskilt utsatta för fukt

Kustnära byggnader med putsade ytterväggar riskerar att få problem med fukt. Den risken bör få alla byggherrar till att överväga att bygga i tegel menar branschorganisationen Byggitegel.se ...

Läs mer

Murade höghus vinner mark igen

Murade höghus vinner mark igen i storstäderna eftersom tegel har ett högt estetiskt värde och kan stå emot klimatförändringarna. ...

Läs mer