Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Miljömässiga indikatorer

På byggnivå utgår man från följande miljömässiga indikatorer:

- Klimatförändringar

- Försurning

- Näringssalter till naturen

- Ozonlagret

- Icke förnyelsebara resurser

- Användning av förnyelsebara resurser

- Dricksvatten

- Avfall och farligt avfall

Tegelhus får högt miljömässigt värde eftersom murverk har lång livslängd, lågt underhåll och god förmåga att hålla värmen. Samtidigt belastar man inte miljön med kemikalier i form av färg, träskydd och liknande eftersom tegel och taktegel kan stå i rå form utan ytbehandling. Samtidigt återvinns 97 % av murverket och murverk till deponering förorenar inte.

Kustnära byggnader särskilt utsatta för fukt

Kustnära byggnader med putsade ytterväggar riskerar att få problem med fukt. Den risken bör få alla byggherrar till att överväga att bygga i tegel menar branschorganisationen Byggitegel.se ...

Läs mer

Murade höghus vinner mark igen

Murade höghus vinner mark igen i storstäderna eftersom tegel har ett högt estetiskt värde och kan stå emot klimatförändringarna. ...

Läs mer