Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Sociala indikatorer

På byggnivå utgår man från fastställda sociala indikatorer: De sociala indikatorerna för bärkraftigt bygge berör den påverkan som man får under byggnadens hela livscykel från t.ex. inomhusklimat, vattenkvalitet samt sociala och kulturella kvaliteter för:

• Värme, kyla, drag och fukt (Hygrotemisk komfort)

• Inomhusluftkvalitet 

• Ventilation 

• Akustik, vibrationer och oväsen (Akustisk komfort)

• Ljusförhållanden (Ljuskomfort)

• Dricksvattenskvalitet

• Sociala och kulturella förhållanden (Yttre förhållanden)

Det murade huset får toppbetyg i alla jämförelser av inomhusklimat.

Kustnära byggnader särskilt utsatta för fukt

Kustnära byggnader med putsade ytterväggar riskerar att få problem med fukt. Den risken bör få alla byggherrar till att överväga att bygga i tegel menar branschorganisationen Byggitegel.se ...

Läs mer

Murade höghus vinner mark igen

Murade höghus vinner mark igen i storstäderna eftersom tegel har ett högt estetiskt värde och kan stå emot klimatförändringarna. ...

Läs mer