Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Ekonomiska indikatorer

På byggnivå utgår man från vissa bestämda ekonomiska indikatorer som rör den ekonomiska påverkan som en bostad eller en byggnad har under byggnadens hela livscykel som t.ex.:

• En bostads livstid

• Nutidsvärde (NPV av kostnader)

• Ekonomiska omkostnader 

• Anskaffningskostnader

• Underhållskostnader

• Driftskostnader

• Kostnader för rivning, bortskaffande m.m.

• Totala kostnader

En samlad bedömning av de ekonomiska indikatorerna visar att tegelhus är en väldigt god ekonomisk och en vettig långtidssäkrad investering.

Kustnära byggnader särskilt utsatta för fukt

Kustnära byggnader med putsade ytterväggar riskerar att få problem med fukt. Den risken bör få alla byggherrar till att överväga att bygga i tegel menar branschorganisationen Byggitegel.se ...

Läs mer

Murade höghus vinner mark igen

Murade höghus vinner mark igen i storstäderna eftersom tegel har ett högt estetiskt värde och kan stå emot klimatförändringarna. ...

Läs mer