Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Fördelar med ett passivhus

Vilka fördelar finns det med ett passivhus?

- Man kan klara sig med en mikrovärmeanläggning

- Ingen anslutningsskyldighet till fjärrvärme eller naturgas

- Ett litet behov av uppvärmning innebär väldigt låga utgifter för värme

- Man minskar koldioxidutsläppet

- Man kan undvika drag och köldstrålning  då ytan på husets väggar, tak och golv har nästan samma temperatur som luften

 

Ambitiösa energi- och klimatmål kräver tegel

År 2021 ska alla nya hus i landet vara nära nollenergihus. Om det ska lyckas krävs det omsorg vid valet av byggmaterial. Tungt murat byggande är det samma som raka vägen till optimal energieffektivitet. ...

Läs mer

Snedtak i tegel är grönast

De platta ”gröna taken” blir allt populärare i Skandinavien. För många människor är det förknippat med långsiktig hållbarhet. Men enligt en ny europeisk undersökning är ett tegeltak med lutning det mest hållbara. ...

Läs mer