Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Utgrävning a lera

Vid utvinning av lera avlägsnas mullagret samt överjorden och läggs åt sidan. Efter utgrävning läggs överjorden på igen med mullen överst, så att området åter kan användas till t.ex. lantbruk. En lergrävning påverkar därmed varken jord eller grundvatten negativt och det används energi till utgrävning samt till transport av leran till fabriken.

Lermaterialet utvinns dessutom i närheten av tegelverket så att transportsträckan mellan utvinning och fabruk är minimal.

Murade höghus vinner mark igen

Murade höghus vinner mark igen i storstäderna eftersom tegel har ett högt estetiskt värde och kan stå emot klimatförändringarna. ...

Läs mer

Skapa trivsel med kreativa utemiljöer i tegel

Det offentliga rummet har förändrats under de senaste åren. Kreativa uterum växer fram och inbjuder till social samvaro, lek och trivsel. Just nu lägger regeringen 200 miljoner kronor på förbättrade uterum i socioekonomiskt utsatta omr ...

Läs mer