Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Återvinning

All lera som transporteras till tegelverket används. Vid eventuell felproduktion återanvänds dessa lerprodukter i tillverkningen på tegelverket. Tegelverken har dessutom etablerat återvinning av processvatten så att naturen och närliggande vattendrag inte påverkas av processvatten med lerpartiklar.

Tegel ger inte några miljömässiga problem vid rivning eller bortskaffande. I Danmark återanvänds upp till ca 95 % av allt murverk. Den lilla del som deponeras ger inte miljömässiga problem, då tegel inte påverkar varken jord eller grundvatten.

Tegel är inte målat och innehåller inte några kemikalier som träskyddsmedel. Tegel behöver inte heller brännas för att avyttras på ett miljömässigt försvarbart sätt

Murade höghus vinner mark igen

Murade höghus vinner mark igen i storstäderna eftersom tegel har ett högt estetiskt värde och kan stå emot klimatförändringarna. ...

Läs mer

Skapa trivsel med kreativa utemiljöer i tegel

Det offentliga rummet har förändrats under de senaste åren. Kreativa uterum växer fram och inbjuder till social samvaro, lek och trivsel. Just nu lägger regeringen 200 miljoner kronor på förbättrade uterum i socioekonomiskt utsatta omr ...

Läs mer