Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Bränning och energiförbrukning

Den enda väsentliga miljöindikatorn för tegel i råvaru- och produktionsfasen är energiförbrukningen vid bränning av tegelprodukten. Det är nödvändigt i de flesta fall att bränna vid en temperatur av över 1 000 grader för att säkerställa frostbeständighet och den väldigt långa livslängden för det färdigbrända teglet.

Till bränningen används endast ca 2 400 kJ per kg tegel. Av detta är ca 10 % elektricitet. Bränslet är för över 95 % naturgas som ger det lägsta koldioxidutsläppet per energienhet av fossila bränslen.

Murade höghus vinner mark igen

Murade höghus vinner mark igen i storstäderna eftersom tegel har ett högt estetiskt värde och kan stå emot klimatförändringarna. ...

Läs mer

Skapa trivsel med kreativa utemiljöer i tegel

Det offentliga rummet har förändrats under de senaste åren. Kreativa uterum växer fram och inbjuder till social samvaro, lek och trivsel. Just nu lägger regeringen 200 miljoner kronor på förbättrade uterum i socioekonomiskt utsatta omr ...

Läs mer