Skapa trivsel med kreativa utemiljöer i tegel

2018-04-12T11:48:49+00:00 31 oktober, 2016|

Det offentliga rummet har förändrats under de senaste åren. Kreativa uterum växer fram och inbjuder till social samvaro, lek och trivsel. Just nu lägger regeringen 200 miljoner kronor på förbättrade uterum i socioekonomiskt utsatta områden. Här har tegel använts med stor framgång. Det är ingen nyhet att vi människor påverkas av de rum som [...]

Danskt tegel och mursten produceras på elitserienivån

2018-04-12T11:52:30+00:00 17 oktober, 2016|

Tegelbruken i Danmark har under de senaste åren genomfört en rad energi- och effektivitetsåtgärder. Dessa åtgärder har fört upp industrin till elitserien när det gäller hållbarhet och produktivitet. Tegel och kakel produceras idag med fullständig användning av råvaror, komplett återcirkulation av spillvatten och en mycket effektiv energianvändning. Den danska tegelindustrin har en lång historia [...]

Ambitiösa energi- och klimatmål kräver tegel

2018-04-12T11:54:16+00:00 12 september, 2016|

År 2021 ska alla nya hus i landet vara nära nollenergihus. Om det ska lyckas krävs det omsorg vid valet av byggmaterial. Tungt murat byggande är det samma som raka vägen till optimal energieffektivitet. – Energioptimering står och faller med materialvalet. Alla byggmaterial har med naturens hjälp några grundläggande fysiska och kemiska egenskaper, som [...]

Ökat bostadsbehov kräver ändrad byggstrategi

2018-04-12T11:56:08+00:00 1 augusti, 2016|

År 2025 ska minst 700.000 nya bostäder stå färdiga i Sverige för att möta framtidens behov. Det är en följd av den starkt ökande befolkningstillväxten i hela landet. Men redan nu har byggbranschen svårt för att hänga med så om det ska lyckas är det nödvändigt att lägga om byggstrategin. Med en så kraftig [...]

Stenhus kan fuktsäkra svensk byggekonomi

2018-04-12T11:58:27+00:00 31 maj, 2016|

Klimatförändringar och byggboom gör fuktsäkring mer aktuell och angelägen än någonsin. Hus som byggs med tegel och mineraliska material banar vägen för sunda och hållbara bostäder och i och med det kan husägarna se fram emot fuktsäkra byggen. Hus som byggs med sten och mineraler väntas därför få stor betydelse för framtidens byggande i [...]

Ny teknologi og gammel viden giver arkitekter nye muligheder for at bygge æstetisk murværk i store højder

2018-04-12T12:02:25+00:00 9 mars, 2016|

Et nyt projekteringsværktøj kombineret med historiske murertraditioner åbner nu op for en helt ny verden af kreative løsninger for arkitekter og bygherrer. Værktøj i kreativitetens tjeneste Teknologisk Institut har i samarbejde med teglbranchen udviklet et gratis projekteringsværktøj til arkitekter og ingeniører, der gør det enkelt at udføre beregninger af det ”komplekse tværsnit”. Det komplekse [...]

Tegel kan vara astmatikerns bästa vän

2018-04-12T12:06:24+00:00 24 februari, 2016|

Många byggherrar följer Astma- och Allergiförbundets materialrekommendationer när de ska bygga astma- och allergivänligt. Tegel är en av produkterna som rekommenderas, och det är ett starkt vapen i kampen för ett sunt inomhusklimat som gynnar alla, inte minst astmatikerna. Fukt, mögel och giftiga ångor och partiklar från byggmaterial är några av de största hoten [...]

Renässans för massiva stenhus

2018-04-12T12:07:48+00:00 25 januari, 2016|

Bärande murverk, massiva stenhus, har traditionellt varit den dominerande byggnadskonstruktionen i våra städer – såväl i form av äldre tiders massiva tegelhus som i funkishusens lättbetong- och lättklinkerkonstruktioner. Senare övergavs de bärande murverken till förmån för gjuten betong och lättbyggnadstekniker. Sunda hus som inte möglar ”Men åter har man nu fått upp ögonen för [...]