All lera används som transporteras till tegelbruket. I händelse av felproduktion, återgår lerprodukterna för ny bearbetning på tegelbruket. Tegelbruken har även skapat återvinningssystem för processvatten. Därmed påverkas inte natur och närliggande floder av processvatten som innehåller lerpartiklar.

Tegel skapar inga miljömässiga problem vid rivning eller avyttring. I Danmark återanvänds upp till ca 95% av allt murverk. Den lilla del som försvinner, orsakar inga miljömässiga problem eftersom tegel inte påverkar mark eller grundvatten.

Tegel målas inte och innehåller inga kemikalier som t.ex. träimpregneringsmedel. Tegel behöver inte heller förbrännas för att avyttras på ett miljövänligt sätt.