Om Tegl2018-03-20T07:56:28+00:00

Med avstamp från naturens egna material – lera, eld, luft och vatten – producerar dagligen de danska tegelbruken murtegel, taktegel och klinker till byggen över hela världen. De danska tegelbruken binder samman allt med murbruk som också består av naturens egna material – sand, kalk och vatten.

Återcirkulation

7 januari, 2016|Categories: Fakta om tegel|

All lera används som transporteras till tegelbruket. I händelse av felproduktion, återgår lerprodukterna för ny bearbetning på tegelbruket. Tegelbruken har även skapat återvinningssystem för processvatten. Därmed påverkas inte natur [...]

Gräva upp lera

8 januari, 2016|Categories: Fakta om tegel|

När man utvinner lera, tas mull samt förna bort och läggs åt på sidan. När man grävt färdigt, läggs förnan tillbaka med mull och området kan på nytt användas [...]

Tegel – ett naturmaterial

9 januari, 2016|Categories: Fakta om tegel|

Tegel tillverkas av naturens egna råvaror: Lera, eventuellt blandat med sand eller andra jordmineraler. Den danska leran har legat under jordytan i minst 15 000 år. Regnvattnet har under [...]

Bränning och energiförbruk

6 januari, 2017|Categories: Fakta om tegel|

Den enda väsentliga miljöfaktorn för tegel vid råvaru- och produktionsfasen, är energiförbrukningen i samband med bränning av tegelprodukten. I de flesta fall, är det nödvändigt att bränna vid en [...]

Varför välja tegel?

12 januari, 2017|Categories: Fakta om tegel|

Eftersom tegelbyggen klarar en totalekonomisk granskning Inom byggbranschen är det viktigt att man tänker långsiktigt. Byggnader måste hålla länge och ska se vackra ut över tid. Det räcker inte [...]

Till toppen