Norsk Dansk

DET DYRA MURSTENSHUSET ÄR EN MYT

Vill du minska dina boendekostnader med en fjärdedel? Då bör du fundera på ett hus i tegel. Det visar en undersökning som gjorts på det tyska byggforskningsinstitutet Institut für Bauforschung, IFB. Tegel ger dig också ett bättre ekonomiskt skydd mot framtidens mera extrema klimat, enligt undersökningen.

LÄS MER

Kunskap på video

Vill du själv prova på att mura? Du hittar information om allt från murning och fogning till reparation och renovering i vår samling med videofilmer.

LÄS MER

Tegel ökar inlärningen

Inomhusklimatet i en skola spelar stor roll för barns hälsa och inlärningsförmåga. Undersökningar visar, att ett sunt inomhusklimat kan spara upp till ett helt års skolgång.

LÄS MER

Blir mursten den nya svenska byggstilen?

Byggboomen är över oss! Sedan 2012 har det märkts en markant ökning av antalet påbörjade nya bostäder. Vi närmar oss nu den nivå som vi låg på före krisen. Det visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Av tradition väljer vi trä, betong och puts till de nya husen men alltfler går en annan väg och väljer tegel.

LÄS MER