Norsk Dansk

BOSTADSBRIST FÅR INTE LEDA TILL ATT DET BYGGS DÅLIGA HUS

Bostadsbyggandet i Sverige lever inte upp till efterfrågan. Bara i Stockholm ökar invånarantalet med 100 personer om dagen. Stockholm är känt för att satsa stort på hållbara och gröna bostäder. Nu uppmanar tegelbranschen alla att fortsätta hålla fokus och inte låta bostadsbristen sänka kvaliteten på nya hus.

LÄS MER

Kunskap på video

Vill du själv prova på att mura? Du hittar information om allt från murning och fogning till reparation och renovering i vår samling med videofilmer.

LÄS MER

Tegel ökar inlärningen

Inomhusklimatet i en skola spelar stor roll för barns hälsa och inlärningsförmåga. Undersökningar visar, att ett sunt inomhusklimat kan spara upp till ett helt års skolgång.

LÄS MER

Blir mursten den nya svenska byggstilen?

Byggboomen är över oss! Sedan 2012 har det märkts en markant ökning av antalet påbörjade nya bostäder. Vi närmar oss nu den nivå som vi låg på före krisen. Det visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Av tradition väljer vi trä, betong och puts till de nya husen men alltfler går en annan väg och väljer tegel.

LÄS MER