Robotter og murerfag = nye muligheder for formgivning af murværk?

I Odense har en halv snes murerlærlinge i skolepraktik muret en installation ved hjælp af udskårne skabeloner af ESP (ekspanderet polystyren). Skabelonerne er skåret af en industrirobot, og projektet er en afprøvning af højteknologisk robotteknologi kombineret med murerfagets praksis – og måske en fornyende faktor for formgivning af murværk?

Installationen danner en lav labyrint af fire, slyngede murstykker, der sine steder er dobbeltkrummme.

En 3D-fil, der beskriver de rumlige former, er via software omsat til robotbevægelser. Formen er skåret med glødetråd i EPS og danner en præcis bagmursskabelon, der kan følges, når der mures. 3D-teknologien er udviklet af firmaet Odico Formwork, der kan fremstille stort set enhver rumlig form.

Da formene efter nogen tids hærdning blev fjernet, var den hydrauliske kalkmørtel stadig så bearbejdelig, at murværket på ’bagsiden’ uden videre kunne færdiggøres.

Der var indvielse af installationen på I. Vilhelm Werners Plads i Odense torsdag den 20. august. Tre faglærere fra SDE (Syddansk Erhvervsskole) og arkitekt og murer Morten Bilde Hougård har ledet projektet, der har været et samarbejde mellem Odico Formwork og SDE. Strøjer Tegl har doneret 6.100 sten.

Mursten og mørtel plejer mureren at holde styr på ved hjælp af loddestok og mursnor – og når det er rigtig vanskeligt – en træskabelon, der kan rykkes opad, som skifterne lægges. En træskabelon skal beregnes og dernæst bygges af en tømrer, og vil derfor være dyrere og tage meget længere tid at fremstille end en skabelon af EPS. Formene kan nedbrydes og materialet genbruges.

Jørgen Strøjer fra Strøjer Tegl udtaler om metoden, ’at når man, hvad der efterhånden er mest almindeligt, bruger mursten som klimaskærm/udsmykning, giver denne fremgangsmåde store muligheder. Den kan ses som et værktøj for nytænkning af murede facader og giver arkitekter nye muligheder for at arbejde med murværk.’

Efterfølgende har SDE besluttet at bruge en ESP-skabelon til opmuring af et svendestykke på skolen.

Et ganske kort klip på YouTube viser processen på byggepladsen.

Tekst: Susanne Ulrik
Fotos: Odico, hvor ikke andet er angivet.
26.08 2015