Foto: Laura Stamer

Av Gitte Krusholm Nielsen, VD för Danske Tegl och Byggitegel.se.

FN:s 17 världsmål sätter kursen mot en hållbar utveckling för människorna och planeten. Världsmålen är på allas läppar och det med rätta. För Earth Overshoot Day faller in igen i år under juli. Det är dagen då man uppskattar att världens befolkning har förbrukat den mängd resurser som planeten kan återskapa på ett år.

Om man tittar på prognoserna för den globala levnadsstandarden är utsikterna positiva. Välståndet ökar och allt fler människor i världen kan se fram emot till exempel bättre bostäder.

Så gör de kloka
Prioritet i förhållande till livslängd, totalekonomi och cirkulär ekonomi har visat sig vara riktigt bra riktlinjer för hållbar byggnation. Med hållbart menas inte bara ett energi-, resurs- och miljöperspektiv utan i synnerhet också verksamhetsmässigt.

Genom att utgå från en helhetssyn av hela byggnaden och dess livscykel, bedöma den slutliga konstruktionen och räkna in krav som ställs av användare, vädret, miljön, osv, blir bygget hållbart. Men detta kräver samförstånd om metodiken, ett gemensamt språk och beslut som fattas på en välgrundad basis.

Verktygslådan finns redan
Det finns redan validerade riktlinjer och verktyg som bygger på erkända normer och standarder (EPD, LCA-verktyg, certifieringar som DGNB osv.). Ett stadigt stigande antal av fler seriösa byggare har lagt märke till fördelarna med att gå den här vägen och vi behöver få in många fler på samma väg.

Prognoser från FN:s klimatpanel IPCC visar att temperaturen kommer att stiga, att vi kan förvänta oss mer nederbörd, fler stormar och fler värmeböljor. Våra byggnader utsätts för väderpåverkan och många byggskador uppstår på grund av fukt. Tegel är tåligt och klarar av att motstå vattnets påverkan.

Arkitektonisk frihet 
Vi har frågat ett antal framstående arkitekter om deras åsikter avseende tegel. De framhäver sådant som oändliga möjligheter av variation i färg och form samt geometriska mönster, tegelförband och fina detaljer i murverket. Dessutom har tegel en taktilitet och finish som skapar ett unikt färgspel och ger ett levande uttryck.

Tegel är tillverkat av naturliga material och inte innehåller inga problematiska ämnen. Om byggnaden rivs, kan teglet återvinnas eller återanvändas. Det finns många goda skäl för att använda tegel i hållbara byggnationer.

Lång livslängd och underhållsfria bostäder är bra för både plånboken och miljön
Ett exempel på framtida, underhållsfria tegelhus är det danska projektet Leth & Gori’s Brick House. Arkitekternas mål var att skapa ett hus som kunde hålla för fem generationer istället för bara två. Tegel och takpannor av tegel användes för att garantera en underhållsfri och långtidshållbar utsida.

Det är inte bara pengar som man sparar med lång livslängd och låga underhållskostnader. CO2-utsläppen som uppstår när ett hus byggs och husets behov av underhåll reduceras nämligen också ganska kraftigt.

”Om man förlänger livslängden för ett hus från den typiska livslängden på 50 år till det tredubbla och samtidigt inte har några större behov av underhåll under de första 50 åren, sparar man lika mycket CO2 som det skulle krävas för att bygga upp till tre nya hus”, skriver kunskapspartners bakom Brick House.

”Det är verkligen meningsfullt att bygga med tegel. Det är ett naturligt byggmaterial. Framställt av lera som är en 100% ren råvara. Hälsosamt, vackert och hållbart!”

 

 

Foto: Buro Jantzen