Film

Thomas Carstens, Arkitema

Tegl er eksklusivt og man får investeringen tilbage

Mårten Leringe

Tiden kräver digitalisering, många valmöjligheter och att man bygger snabbt

Tegeltrenden växer och det byggs i väldigt hög kvalitet

Eva Nordstrøm

Vi väljer tegel för att det är hållbart på lång sikt – och ett vackert material

Tegel är inspirerande och lustfyllt – arkitektoniskt väldigt vackert och det håller

Totalekonomi och estetik – Viktigt att bygga med god kvalitet