Bärande murverk, massiva stenhus, har traditionellt varit den dominerande byggnadskonstruktionen i våra städer – såväl i form av äldre tiders massiva tegelhus som i funkishusens lättbetong- och lättklinkerkonstruktioner. Senare övergavs de bärande murverken till förmån för gjuten betong och lättbyggnadstekniker.

Sunda hus som inte möglar

”Men åter har man nu fått upp ögonen för det bärande murverkets många fördelar och en rad byggprojekt i massivteknik har genomförts i landet de senaste åren. Framför allt har man byggt i lättbetong men även i tegel och lättklinker. Tekniken ger sunda och hållbara hus med lång livslängd. Stenhusets tunga stommar är värmemagasinerande och klimatutjämnade. Väggarna får inga köldbryggor och drabbas inte av mögel. Underhållskostnaderna är låga och murarna vackra”, säger Cathrine Bülow, utgivare, Ekobyggportlaen.se.

”Bärande murverk har under de senaste decennierna varit en relativt ovanlig företeelse i Sverige där inte minst tegel har reducerats till ett fasadmaterial. Den nya stenhustrenden har varit tydligast i Skåne där det bl.a. har byggts skolor i murade stommar under de senaste åren”, säger Tommy Bisgaard, direktör i Tegelinformation.se och Byggitegel.se.

Huscompagniet är sedan länge etablerade som stora småhusleverantörer i Dan­mark. 2010 tog man klivet över sundet och började be­arbeta den skånska mark­naden och nu är man det företag som levererade flest typhus i södra Skåne.

”Under de senaste åren har massiva ytterväggar av tegel återkommit, framförallt i en del skolbyggnationer. Här har den inre delen utförts i lättegel, d.v.s. tegel med särskilt låg densitet och därigenom bättre värmeisoleringsegenskaper. I skolor alstras mycket värme som magasineras i de tunga väggarna” förklarar Cathrine Bülow.

Några av den massiva tegelmurens fördelar är:

Sunda och hållbara hus som inte möglar. Miljöfördelar, som t.ex. lång livslängd, energifördelar med värmemagasinerande tung stomme och återbruks- eller återvinningsaspekter. Låga underhållskostnader. Vackra murar. Bra samspel med äldre hus. God ljudisolering Fukttåliga badrum som kan konstrueras utan fuktspärrar. Goda åldringsegenskaper

Bärande murverk innebär hantverksmässigt byggande

”Det nyvaknade intresset för bärande murverk märks framför allt bland arkitekter, som en reaktion mot kulissbyggandet. Det innebär ett viktigt ställningstagande för hantverksmässighet i byggproduktionen, något som går stick i stäv med den funktionalistiska programförklaringen som präglat byggbranschen i så många år” förklarar Cathrine Bülow. Hon har ett mångårigt intresse för ekologiskt byggande, har studerat arkitektur och ”Bärkraftigt byggande och boende”.

Den traditionella stenväggen bestod av massivt tegel rakt igenom. Konstruktionen har ibland kallats ”byggnadsteknikens höjdpunkt”. Kvaliteterna ligger i robusthet och driftsäkerhet. Inte mycket kan gå snett vid uppförandet. Inga plaster, limmer, köldbryggor eller andra konstigheter förekommer i väggarna. Om väggen putsas blir den dessutom mycket tät.