Den reella totalekonomin i samband med tegelbyggen har nu kartlagts och kan innehålla nyckeln till de största framtida besparingarna inom fastighetsekonomin. Nya beräkningar visar nämligen att tegelbyggen är de absolut billigaste på lång sikt.

I allmänhet är det lite dyrare att påbörja tegelbyggen, och det har skapat föreställningen om sådana fastigheter kostar mer. De större inledande materialkostnaderna är däremot väl spenderade.

Låga, fasta kostnader

Försäljningschef John Sommer, hos entreprenadgruppen MT Højgaard, har gjort beräkningar som bygger på en totalekonomisk bedömning av kostnaden för att bygga och underhålla fasader över en period på 50 år. Slutsatsen är entydig: Redan efter några, är tegel den billigaste lösningen i förhållande till andra fasadlösningar.

Ser man endast på fasta kostnader, ligger tegelbyggen i mitten av fältet med 1300–2200 kr per m2. Träfasader är den billigaste lösningen  (ca 600 kr per m2) och aluminium / glas är den dyraste (ca 3300–6600 kr per m2). Men fasader måste skötas om under en lång tid och denna merkostnad gör att bilden förändras överraskande snabbt.

Underhåll av tegelbyggen bedöms av Teknologisk Institut till att ligga på knappt 7 kr per m2, baserat på en 50-årsperiod för nybyggen. Redan efter 10–20 år, visar beräkningarna att det totala priset per kvadratmeter för nya tegelbyggen är markant lägre jämfört med andra material, på grund av de låga kostnaderna för underhåll. Ekvationen för totalekonomin blir alltså bättre, ju längre tid som går.

Materialets egenskaper ger besparingar

De stora besparingarna med murverk beror till stor del på två specifika egenskaper hos tegel: Tegel kan hålla i mer än 150 år och kräver inte mycket underhåll.

”Nöjer du dig med att spara lite småpengar i byggfasen av din egendom? Eller vill du spara stora pengar på egendomen, år efter år, under hela dess existens? Det är frågan man ska ställa sig själv som byggmästare, om man vill ha den mest ekonomiska och beständiga lösningen över tid”, säger Gitte Krusholm Nielsen, verkställande  direktör hos DANSKE TEGL.

Bostäder som står kvar över en lång tid och inte kostar i underhåll, är bra för både plånboken och miljön

Ett exempel på framtida tegelhus som inte kräver underhåll är Leth & Goris Brick House-projekt som finansieras av bland annat Realdania. Arkitekternas mål var att ta fram ett hus som kunde hålla i fem generationer istället för bara två. Mursten och takpannor av tegel användes för att garantera en underhållsfri och långtidshållbar exteriör.

Det är inte bara pengar som man sparar, med lång livslängd och låga underhållskostnader. Även CO2-utsläppen som uppstår när man bygger ett hus och underhåller det, minskar nämligen avsevärt.

”Om husets livslängd ökas trefaldigt från typiska 50 år och dessutom inte kräver underhåll under de första 50 åren, sparas lika mycket CO2 som det går åt för att bygga upp till tre nya hus, skriver kunskapspartners bakom Brick House.

”Vilket innebär att det är väldigt meningsfullt att bygga med tegel. Det är Danmarks mesta spridda byggmaterial. Tillverkat av lera, en naturlig och ren råvara från den danska underjorden”.

”Hälsosamt, vackert och hållbart!”, kompletterar Gitte Krusholm Nielsen.