Klimatförändringar och byggboom gör fuktsäkring mer aktuell och angelägen än någonsin. Hus som byggs med tegel och mineraliska material banar vägen för sunda och hållbara bostäder och i och med det kan husägarna se fram emot fuktsäkra byggen. Hus som byggs med sten och mineraler väntas därför få stor betydelse för framtidens byggande i Sverige.

Hus av sten och mineraler. Det låter som ett slags vitamininjektion och det kan det kanske också bli för den svenska byggbranschen. Det handlar om hus som byggs i betong, lättbetong och inte minst tegel. Det vill säga byggmaterial som består av mineraliska råmaterial som lera, sand, grus och bergarter – naturens egna byggstenar när de är som bäst.

Vägen bort från fuktskandalerna

En av de speciella egenskaperna hos mineraliska byggmaterial är att de kan utsättas för fukt utan att själva ta skada eller skada resten av huset. Stenull som isolering blir till exempel basisk när den kommer i kontakt med fukt. I praktiken betyder det att den dödar mögeltillväxt. Även tegel är ett effektivt vapen i kampen mot fukt. Tegel är väderbeständigt och tål både hög luftfuktighet, stark kyla och stora temperatursvängningar.

– En tegelvägg är ett hundraprocentigt naturligt material som fungerar lite grand som ett Gore-Tex-membran, förklarar Gitte Krusholm Nielsen, direktör för Byggitegel.se. Väggen tar upp fukten men avger den så enkelt att den snabbt försvinner ut ur huset igen.

Trygga byggboomen redan från början

Flera tusen hus, både bostäder och kommersiella fastigheter, ska byggas i hela landet. I Stockholm har byggboomen redan satt igång. Här är det, enligt Gitte Krusholm Nielsen, ett lämpligt tillfälle att satsa mer på stenhus.

– Byggboomen är något att glädjas åt och ett givet tillfälle att välja hållbara lösningar och därmed slippa tidigare misstag. Med domen från Högsta Domstolen mot Myresjöhus i färskt minne anser vi absolut att långsiktigt hållbara stenhus är framtiden, både när det gäller hållbarhet och totalekonomi. Det är spännande att se att den tendensen redan är på väg, till exempel i den kommande byggnationen i Stockholms hamn, säger Gitte Krusholm Nielsen.

2017 börjar man bygga området Kolkajen-Ropsten i Stockholms hamn. Den danska arkitektfirman Adept Arkitekter står bakom det arkitektoniska förslaget som ger området ett modernt uttryck med vackra och väderbeständiga fasader ibland annat tegel.