Tegelbruken i Danmark har under de senaste åren genomfört en rad energi- och effektivitetsåtgärder. Dessa åtgärder har fört upp industrin till elitserien när det gäller hållbarhet och produktivitet. Tegel och kakel produceras idag med fullständig användning av råvaror, komplett återcirkulation av spillvatten och en mycket effektiv energianvändning.

Den danska tegelindustrin har en lång historia bakom sig. Många av tegelbruken är familjeägda och vissa har varit det i upp till nio generationer. Det är en industri som bygger på fasta värden, där sunt förnuft och professionella affärsstrategier har gett upphov till kontinuerliga förbättringar och driftsoptimeringar på tegelbruken. Det är kanske denna stillsamma utveckling som är orsaken till att tegelbruken inte gjort så mycket väsen av sina bra resultat.

Vanligt sunt förnuft

Indianerna har ett ordspråk som säger, att man ska tänka igenom konsekvenserna av sina handlingar för 7 framtida generationer, innan man agerar. Det är en tanke som alltid styrt tegelindustrin och som kan översättas direkt med definitionen för hållbarhet. ”Historiskt sett är det helt naturligt, inom en bransch som tegelindustrin, att man är mycket medveten om produktionseffektiviteten och kostnaderna. Förutom sunt förnuft, har konjunktursvängningarna inom industrin sett till att branschaktörerna håller sig skärpta. ”Det är den mest skärpta som överlever!”, säger Gitte Krusholm Nielsen, direktör hos DANSKE TEGL. Delar man upp produktionsprocessens element i smådelar, tecknas denna bild:

Leran hämtas från gården

Tegelbruk är normalt placerade på platser där det finns mycket och lättillgänglig lera. Leran hämtas alltså direkt från tegelbrukens bakgårdar, där man inte behöver gräva mer än nödvändigt för att få upp leran och behovet av transporter är mycket liten.

När man exempelvis har grävt upp rödleran, läggs mulljorden tillbaka på sin plats och jordbrukaren kan fortsätta sitt arbete.

Ingen lera går till spillo

Kvaliteten på leran som grävs upp är så hög, att allt kan användas vid produktionen. Det finns alltså ingen spillfraktion. På samma sätt, kan färdiga produkter återvinnas till produktionskedjan om nödvändigt. Det kan vara felproduktioner och eller restpartier som återanvänds. De kan returneras som hela sten eller krossas innan de återgår i produktionen. Branschen kan med rätta säga, att vid produktion av kakel och tegel, slösas det inte med något material!

Det slösas inte med vatten

Vid tegelproduktion tillsätts vattenånga för att man ska kunna bearbeta leran på korrekt sätt. Det används vatten vid rengöring av maskindelar, m.m. Under de senaste åren har vattenförbrukningen minskat med upp till 90% och idag återvinns allt processvatten. Endast en mycket liten bråkdel härleds som spill. ”Det är en betydande förbättring jämfört med tidigare, och mycket imponerande, att man nu producerar med en så stor grad av återvinning”, säger Gitte K. Nielsen.

Nya anläggningar och återvinning av restvärme

Leran bränns vid cirka 1050ᵒC för att det ska få sina hållbara egenskaper. Alltså är det, naturligtvis, energiförbrukningen som står för det mesta i resurskontot. Tegelbruk har under de senaste åren investerat i nya och moderna anläggningar, där energiförbrukningen är optimerad utifrån aktuella normer. Vid produktion leds värmen tillbaka från ugnarna och används för att torka obränd sten innan de skickas vidare till ugnen. På så sätt används värmen två gånger vid produktion. Tegelbruken har även gått över från kol och olja till naturgas. En betydligt renare energikälla. Alla inom industrin använder nu energihushållning, och energiförbrukningen fortsätter gradvis att falla.

Men det är inte allt. Tegelindustrin har gått samman för att utveckla nya och innovativa procedurer och därigenom minska ännu mer på energiförbrukningen. Man har stora förväntningar på ny teknik som b.la. involverar mikrovågor.

”Jag tycker att detta är en riktigt bra berättelse om en bransch som, genom tiderna, har optimerat produktionen i full överensstämmelse med både krav och trender.”, avslutar Gitte K. Nielsen, DANSKE TEGL.