Det offentliga rummet har förändrats under de senaste åren. Kreativa uterum växer fram och inbjuder till social samvaro, lek och trivsel. Just nu lägger regeringen 200 miljoner kronor på förbättrade uterum i socioekonomiskt utsatta områden. Här har tegel använts med stor framgång.

Det är ingen nyhet att vi människor påverkas av de rum som vi vistas i, både ute och inne. Men att ett byggmaterial i sig själv kan öka trivseln är det nog inte så många som tänker på. Men det är just så det är med tegel.

Tegel ökar trivseln

– Uterum och utemiljöer tilltalar våra sinnen, på gott och ont. Ett uterums ”väggar” är ofta de byggnader som omger området. Om de är inbjudande i färg och material påverkar det atmosfären i hela området på ett positivt sätt, säger Gitte Krusholm Nielsen, direktör för Tegelinformation och Byggitegel.se.

Hon hänvisar till ett norskt upprustningsprojekt där man med stor framgång har bytt ut fasaderna i ett grått och slitet hyreshuskomplex mot tegel i inbjudande färger och mönster. De nya väggarna gjorde ett markant avtryck på områdets utemiljö. Resultatet blev ökad trivsel bland de boende och ett stort lyft för kvarteret som än en gång blev attraktivt, även för dem som valde att flytta dit.

Talar till sinnena

– Tegelstenar är lite grand som legoklotsar, säger Gitte Krusholm Nielsen. De har en speciell dragningskraft på förbipasserande, även barn och unga. Stenarna väcker våra sinnen på ett särskilt sätt. Man får lust att stryka med händerna över dem, känna strukturen, värmen. De lockar till att klättra, ligga eller gå på. Tegel är ett självklart material för platser som ska uppmuntra till fysiska utmaningar och stimulera sinnena.

Tegel används också ofta för konstnärlig utsmyckning av centrala utemiljöer, bland annat vid museer och torg, Ett sådant exempel är det karaktäristiska Varg Torget i Vellinge, som utformats av konstnären Ulla Viotti, världsberömd för sina stora installationer i tegel.

– Tegel bevarar sitt estetiska uttryck till eftervärlden. Det är färgbeständigt och stenarna kan hålla i minst 150 år.

– Tegel har många olika ytor – råa, glaserade, matta, rappade, skurade, putsade.

Även fogarna mellan stenarna kan läggas på olika sätt och bidra till uttrycket. Murbruk finns också i olika färger.

Stöd för livskvalitet

Med utgångspunkt från kunskapen om hur utemiljöer påverkar livskvaliteten har regeringen avsatt 200 miljoner kronor som stöd för attraktiva, funktionella och trygga utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Boverket är den ansvariga myndigheten. De förbättrade uterummen ska bland annat säkra att barn och unga får bättre möjligheter till fysiska utmaningar och social samvaro, till exempel med lekplatser, cykelbanor, mötesplatser och konst.

Läs mer om teglets möjligheter på www.byggitegel.se eller www.tegelapp.se

Fördelar med tegel i utemiljöer

– Tegel ger rika möjligheter att skapa kreativa mönster. Det finns omkring 50 förband (mönster) som kan sättas ihop på otaliga sätt.

– Tegel kan också stå på högkant eller ligga på tvären.

– Tegel finns i olika former och storlekar – smala, breda, höga, kantiga, avrundade, kvadratiska.

– Tegel finns i en mängd vackra färger och nyanser, från rött, rosé, gult, brunt, grönt, grått, blått, vitt och svart och i olika färgblandningar.