Gitte Krusholm Nielsen, VD hos DANSKE TEGL, är ny styrelseledamot i den ideella organisationen Green Building Council Denmark som ansvarar för miljöcertifieringssystemet DGNB i Danmark.

Gitte Krusholm Nielsen har sedan 2016 varit chef för DANSKE TEGL. Där har hon bl.a. arbetat med att sätta en hållbar byggprocess och cirkulär ekonomi på den gröna agendan.

”Danskt mursten, tegel och murbruk är byggnadsmaterial som på alla sätt stöder den gröna agendan – och det förpliktar. Vårt hörn inom byggbranschen har under de senaste åren nått stora framgångar

med omställningen till en grön miljö och nu ser vi fram emot att bidra med kunskap, erfarenhet och stöd till det arbete som Green Building Council Denmark utför. Kunskapsbyggnad och certifieringar är nämligen två viktiga steg på vägen för att kunna implementera de rätta lösningarna inom hela branschen. Och för att vi ska kunna bygga miljövänligt, vackert och hållbart för kommande generationer”, säger Gitte Krusholm Nielsen, VD hos DANSKE TEGL.

Förutom sin nyförvärvade roll hos Green Building Council Denmark, innehar hon även en styrelsepost hos Dansk Standard.

Läs mer om Green Building Council här.