Antalet nybyggda småhus i Sverige förväntas stiga till 12 100 under 2017 och fler föredrar att bygga i tegel.

Kommunerna har utifrån hur många byggprojekt som planeras rapporterat in hur många småhus som förväntas byggas under året. Norrköping toppar listan med 456 nya småhus, följt av Österåker där det väntas 296 nya småhus under 2017. Uppsala och Nacka delar på tredjeplatsen och där väntas 250 nya småhus i vardera kommunen.

En undersökning genomförd av avdelningen för konstruktionsteknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) för några år sedan visade att en av fem svenska husköpare önskar bo i ett tegelhus. Denna tendens förmodas vara minst lika stark idag och pekar på en klar preferens för att bo i ett hus av hög kvalitet.

Undersökningen visar också att 90 procent av de husägare som valt ett tegelhus var nöjda över sitt val medan motsvarande siffra för ägare av ett trähus endast var 60 procent.

”De husköpare som valt ett murat hus lägger stor vikt på att bo i ett hus med hälsosamt inomhusklimat och som är motståndskraftig mot fukt” säger VD för Byggitegel.se Gitte Krusholm Nielsen.

Flera fördelar med tegel

Teglets långa hållbarhet och det faktum att det inte kräver något underhåll är två andra viktiga argument för att välja ett tegelhus istället för ett trähus.

Arkitekten och kontorschefen Lis Kjær hos Larsson Arkitekter i Stockholm har arbetet med en lång rad projekt som innefattar tegelbyggnader och får ofta frågan om ett tegelhus verkligen är underhållsfritt?

”Jag brukar referera till gamla kyrkor och kloster som byggdes för hundratals år sedan. Man har reparerat dem och bytt ut någon enstaka tegelsten men utöver det står de fortfarande kvar. Det finns alltså bra exempel på att tegel är underhållsfritt” säger Lis Kjær.

Ökad efterfrågan

HusCompagniet som är byggherre och återförsäljare av standardhus märker den ökade efterfrågan på tegelhus. Företaget som har en lång tradition av att leverera inflyttningsbara standardhus till danskarna har idag etablerat självständiga avdelningar i Malmö, Göteborg och Helsingborg.

Samtidigt har även flera tegeltillverkare inrättat showrooms i stora städer som Stockholm och Malmö samt nyligen även i Jönköping.

Lunds Tekniska Högskola undersökte också vilka hustyper arkitekterna själva fördrar. De flesta arkitekterna svarade att de föredrar tegelhus på grund av dess motståndskraft mot fukt tillsammans med den långa livstiden och lågt underhållsbehov som sammantaget ger stora ekonomiska fördelar.

”Den svenska marknaden är verkligen på väg att få upp ögonen för alla fördelar runt att bygga med tegel” säger VD för Byggitegel.se Gitte Krusholm Nielsen.