I våras invigde CLAY Keramikmuseum Danmark en utbyggnad som ritats av arkitektbyrån Kjaer & Richter. En stor del av den nya byggnaden är belägen under jord och dess läge var ett viktigt skäl till att projektet vann arkitekttävlingen i 2013.

Utbyggnadens ”överjordiska” del har klätts med tegel i rödbruna nyanser. Något som får byggnaden att harmonisera med omgivningen. Den keramiska beklädnaden är skräddarsydd av Petersen Tegl och har särdraget att den kan öppnas eller stängas efter behov.

Utställningslokalernas placering under jord medför även att den utställda keramiken är omgiven av lera – lera från Lilla Bält. Det är en slags lera som utvidgar sig när man avlägsnar jorden från markytan och därför vilar byggnaden på rännfundament. Det finns en halv meter öppen yta under golven som gör att leran kan andas utan att skada byggnaden.

Glasfasaderna i paviljongen gör det möjligt att se genom hela byggnaden och ut över Lilla Bält.

Kjaer & Richter vann arkitekttävlingen i samarbete med Henry Jensen A/S Rådgivende Ingeniører och Wad Landskabsarkitekter. Uppgiften var att rita en tillbyggnad till det kulturskyddade Grimmerhus från 1857. Grimmerhus var ursprungligen ett änkesäte på Hindsgavl Slott vid Middelfart och nyttjades under många år som pensionat.

Clay Keramikmuseum Danmark

Fotos: Thomas Mølvig