En ny klimaskærm på et energirenoveret hus består ofte af puds på isolering, træ eller plader.

Hvis man ønsker, at et murstenshus stadig skal ligne et hus af mursten, og etablering af en ny skalmur er for omstændeligt, kan facadesystemet ’Briiso’ være en mulighed. Det er ganske enkelt plader af PIR (polyisocyanurat) beklædt med 25-28 mm murstensskaller, der klæbes uden på den eksisterende facade. Efterfølgende fuges stenene. Både teglsten og PIR kan knuses og genanvendes.

Det er en tømmerhandler, der har udviklet systemet, ’Briiso’, men også Rambøll og KKS Isolering har samarbejdet om et lignende system, der foreløbig er brugt til efterisolering af to boligblokke for AAB i Vejle.

Vær opmærksom på brandforhold i forbindelse med den konkrete energirenovering – tjek fx særlige detaljer hos DBI og på BYG-ERFAs tema om Brandsikkerhed.

Se mere her:

Briiso
KKS ISOLERING