De paneler, som solceller er monteret i, er udformet i henhold til deres funktion, snarere end ud fra et behov for tilpasning til den arkitektur, de skal optræde sammen med.

Røde tegltage og solceller er en særlig udfordring – derfor har Kuben Management i samarbejde med Solar City Denmark gennemført en konkurrence med tre hold, hvert bestående af en arkitektvirksomhed og en solcelleleverandør. Vinderne blev Henning Larsen Architects og Gaia Solar.

Vinderforslaget bliver realiseret i Andelsboligforeningen A/B Landsdommergården i løbet af 2016. Bebyggelsen ligger i Nordvest-kvarteret i København, og står foran en større byfornyelsesrenovering som er støttet af Københavns Kommune. Renoveringen omfatter blandt andet tagudskiftning og det er derfor oplagt at kæde renoveringen sammen med integration af solceller.

Konkurrenceprojekterne vil blive udstillet i Københavns Kommune, og projekterne bliver præsenteret i en publikation, der vil kunne downloades fra: www.solarcitydenmark.dk i begyndelsen af 2016. Her kan øvrige informationer om konkurrencen også findes.