Av Gitte Krusholm Nielsen, VD hos DANSKE TEGL

En byggnad som uppförs av hållbart och återvunnet material är nödvändigtvis inte ett bra och hälsosamt bygge. Med den goda tanken om att återvinna, riskerar vi att föra in material som inte är hållbara eller hälsosamma i nya byggnader – till skada för våra hus och vår hälsa.

Det politiska fokuset på återanvändning av byggmaterial och hållbarhet har aldrig varit större än nu. Byggbranschen följer efter och har under de senaste åren arbetat aktivt för att undvika bråte samt återvinna och återanvända byggmaterial.

Men vi saknar regler och normer för återvunnet material. Med oreglerad återanvändning, riskerar vi att föra in osunda material i alla nybyggnationer som för tillfället pågår överallt. Återanvänder vi till varje pris, blir räkningen större i slutändan – både i relation till våra byggnader och vår hälsa. Den pågående omställningen till återanvändning bör därför ske med utgångspunkt av fakta, dokumentation och konkreta regler. Dessvärre är det inte så idag.

Farlig återanvändning
Flera danska kommuner har under de senaste åren fokuserat på att öka återanvändningen av invånarnas avfall. I samband med detta poppar nya butiker upp med återanvändningsbara byggprodukter – och människorna är glada. Nu kan de köpa en snygg dörr eller ett parti gamla fönster som annars hade skickats till förbränning. Initiativ som dessa skapas med bästa avsikt men är dessvärre exempel på en av vår tids stora utmaningar.

Begagnat byggmaterial kan leda till att skadliga ämnen kommer in i nya byggnader. Det kan vara färgen på gamla fönster som har ett högt innehåll av tungmetaller. Det kan vara PCB från fogar som har trängt in i fönsterkarmarna.

Dessa ämnen är giftiga och skapar ett dåligt inomhusklimat som kan påverka hälsa och arbetsförmåga. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger uppskattar att endast i Danmark förloras årligen 22 000 friska levnadsår på grund av dåligt inomhusklimat.

Så naturligtvis ska vi inte ha hälsovådligt återanvänt material i våra nya byggnader. Det kan ett regelverk på området sätta stopp för.

Bra idag – kasst imorgon
Det är inte bara återvunnet material som vi bör hålla ett öga på när vi talar om hållbarhet. Byggnaderna som vi uppför idag ska helst vara hälsosamma under många kommande generationer. Men det som verkar vara hälsosamt och bra idag, kan vara dåligt imorgon.

Det vet man i Norge. Där hotas landets många målade trähus av det fortsatt fuktigare och varmare klimatet. Cirka 615 000 norska byggnader ligger idag i områden som gör dem särskilt utsatta för skador på grund av förruttnelse. År 2100 kan antalet byggnader som riskerar att skadas från förruttnelse ha ökat till 2,4 miljoner, hör man från norska SINTEF Byggforsk.

Sedan dess har försäkringsbolagen valt att neka försäkringar för trähus som ligger på platser med stor risk för översvämningar, och norrmännen har börjat röra sig mot framtidsbeständiga byggmaterial som tegel och mursten. Och det är en smart investering för framtiden.

En rapport som skapats av ett av Sveriges största arkitekt- och konsultföretag, White Arkitekter AB, konstaterar att ett hus som byggts av mursten är en av de bästa investeringar man kan göra eftersom mursten tål väder och vind – och kräver samtidigt nästan inget underhåll.

Sett från alla vinklar finns det alltså goda skäl för att tänka på en hållbar framtid redan i starten. Ett hållbart bygge som kräver en stor grad av underhåll och ger ett dåligt inomhusklimat eller består av ohälsosamma byggmaterial, kommer under sin tid kräva fler reparationer och mer underhåll – och då är det ju inte hållbart.

Vi måste se till att bygga med material som klarar av framtiden. Därför måste vi arbeta för att få gemensamma riktlinjer samt nya normer och regler inom området för återvunnet byggmaterial. Endast på så sätt, kan vi bygga hälsosamma, hållbara och klimatsäkra byggnader.