Byggbranschen har under en lång tid fokuserat på klimatförändringar och behovet av att leda bort vatten från vägar och gator. Men vad gäller för själva byggnaderna? Tar vi idag tillräckligt med höjd för att de ska kunna klara av framtidens väder?

I början av 2000-talet gällde kampen bland konsulterna att uppfylla den nya agendan: att möta konsekvenserna av klimatförändringarna. På den tiden var det betydligt mer diskussioner om ”Storm Water Management” än ”Hållbar utveckling” och naturligtvis låg fokus på att effektivt leda bort vatten. Det är fortfarande relevant eftersom värre väder är på väg. Det kan man läsa om i rapporterna från IPCC som hör hemma under WHO och FN. I prognoser för klimatförändringar som skett till år 2050 och deras konsekvenser, är utsikterna ett mer extremt väder med intensivare och ökad nederbörd, högre temperaturer, fortsatt kraftigare stormar och stigande vattennivåer. Det ställer inte bara högre krav på avloppssystem, vägar och gator. Det ställer även krav på våra byggnader.

En farlig mix
Rapporterna från IPCC listar 16 kategorier som på grund av deras ekonomiska och mänskliga konsekvenser anses för att vara särskilt kritiska. På bakgrund av det, nämner man en rad nödvändiga åtgärder för att möta konsekvenserna av väderförändringarna. 6 punkter är situationer som direkt eller indirekt rör byggnader.

Man pekar på nödvändigheten av att säkerställa hälsosamma och trygga byggnader för framtidens generationer, behovet av att undvika sjukdomar som en konsekvens av problem i byggnader, behovet av att undvika våldsamma ökningar av försäkringskostnader och behovet av nya riktlinjer och normer för byggnadskonstruktion. Man påpekar att sociala samt politiska åtgärder är nödvändiga för att lösa detta.

Vi talar alltså inte om att lägga vackra gräsmattor och sätta solceller på taken. Man ska se till att byggnaderna tål utomhusvädret år 2050, att konstruktionerna är genomtänkta, att de står på rätt plats o.s.v. För det är en svårsmält historia som väntar oss i framtiden.

Dessvärre avviker vi i allt högre grad från de gamla goda grundreglerna inom byggteknik. Samtidigt belastar vi i större utsträckning materialen till det yttersta. Det är en farlig mix som måste adresseras. Det är ju vår privata och nationella förmögenhet som vi experimenterar med.

Historiska höghus som pilotförsök
Klimatvillkoren som gäller högst upp i ett höghus motsvarar framtidens tuffa väder. Här har vinden fritt spelrum, det är kraftigt slagregn och ingen nåd i förhållande till temperaturer. Dessa byggnader kan alltså leverera ”real life”-testdata för konsekvenserna av framtidens väder på byggnader. Vid en närmre inspektion av dessa byggnader, där de äldsta vanligtvis är byggda av mursten och tegel, ser man att de klarar extrema väderförhållanden riktigt bra och att de kommer göra så under en lång tid framöver. Det existerar alltså lösningar för klimatskärmen. Lösningar som vi vet kan klara av extremt väder under väldigt lång tid.

Vackra fasader i säkra stadsrum
Nu för tiden sker det en massa spännande saker i våra stadsrum. Saker som ska garantera komfort och trygghet i våra städer. Arkitekter, entreprenörer, byggmästare och anläggningsarkitekter har fullt upp med att utveckla det ena spännande projektet efter det andra. Empirin har nämligen visat att byggnadsdesign och materialval har ett stort inflytande för gatulivet. På de lugna gatorna mellan tegelhusens estetiska fasader, upplevs en speciell stämning och aktivitet som stadens invånare omedvetet söker sig till.

Låt oss kolla väderprognosen, återupptäcka några av de gamla byggtekniska dygderna och bygga inför framtiden.