Vid ett nytt byggprojekt, står man inför en stor investering och många komplicerade val av lösningar. Med en klimatskärm som består av murtegel och tegeltak, får man en långtidshållbar, vacker och totalekonomiskt fördelaktig lösning som uppfyller alla stränga kriterier. Läs varför här.

Vid alla byggnationer är det viktigt att välja en lösning som ger bästa skydd mot dåligt väder. Både med hänsyn till byggnadens fasad och dess tak. Det finns alltså ett behov av en klimatskärm som motstår dagens och framtidens klimat. Samtidigt är det lika viktigt att materialet är beständigt, priset är rimligt, det ser vackert ut och behovet av underhåll är minimalt. Vid en närmare granskning av murtegel och tegeltak, ser man att båda lösningarna uppfyller alla nämnda krav.

Står kvar i mer än 100 år och är klimatsäkert

Både mur- och taktegel överlever en tid som kvalar in i den absoluta elitserien. Erfarenheten har visat att murtegel kan stå kvar under flera hundra år, och tegeltak, i praktiken, klarar vanligtvis mer än 40 år.

Om vi ​​ser in i framtiden och överväger utmaningarna med sämre väder, hur ser det då ut? I framtiden förväntas klimatet bjuda på bl.a. mer och rikligare nederbörd samt fler och kraftfullare stormar. Eftersom mur- och taktegel har en lång historia, har vi väldigt många uppgifter om dess beständighet vid sådana väderförhållanden. Särskilt på grund av de många, gamla höghusen, byggda av tegel, som man hittar i världens storstäder. Vädret som påverkar höghusens toppar motsvarar den klimatpåverkan som man i framtiden förväntar sig vid jordytan. Dessa byggnader berättar alltså historien om en klimatskärm med uttalad tålighet.

Det är inte dyrt

I samband med stora och långsiktiga investeringar, är det viktigt att ta hänsyn till totalkostnaden. Vad är de totala och framtida bygg-, drifts- och underhållskostnaderna för fasader och tak?

Vid en sådan totalekonomisk bedömning framkommer det, historiskt sett, att murverk ligger på andra plats jämfört med byggkostnader för t.ex. glas / stål och trä. Lägger man sedan till kostnaderna för underhåll, baserat på vägledande empiriska beräkningar från Teknologisk Institut, är tegelfasaden efter bara 10–15 år den totalekonomiskt sett mest fördelaktiga lösningen. Det beror på att fasaden kräver väldigt lite underhåll under hela dess existens.

Motsvarande beräkningar gäller även för tegeltak. Jämfört med Bolius tal för totalkostnaden av olika tak (material och installation), ligger tegeltak i medianen mellan koppartak / skiffertak och takpapp / stålplåtstak. Här är det stor skillnad på hur länge de olika taklösningarna klarar sig utan att behöva ersättas. Även behovet av underhåll skiljer sig mycket åt. Tegeltak har, liksom murtegel, ett mycket lågt underhållsbehov och är väldigt beständigt, vilket gör att det totalekonomiskt sett är mycket fördelaktigt.

Svaret är alltså Nej! Det är verkligen inte dyrt att välja murtegel och taktegel!

Det är hållbart och vackert

Med lärdomar från tidigare erfarenheter, finns det idag ett starkt fokus på att renovera och bygga med beständiga material som inte innehåller eller utsöndrar farliga ämnen. Material som produceras effektivt, med minimalt spill och som kan återanvändas vid behov. Danska murbruks- och tegelprodukter lever upp till alla dessa kriterier. Tegel tillverkas av lera, luft och vatten, på grundval av hundraåriga erfarenheter, och bränns nu på moderna och effektiva produktionsanläggningar.”, berättar Gitte Krusholm Nielsen, direktör hos Danske Tegl. Därmed är vägen banad för en långtidshållbar, beständig och vacker energirenovering av klimatskärmen.

”I dessa tider, ser vi ett växande intresse av branschens produkter. Det kan säkert tillskrivas ett ökat fokus på hållbara och beständiga lösningar. Dessutom spelar det en stor roll för många, att slutresultatet är estetiskt och mycket vacker”, tillägger Gitte K. Nielsen.