I samband med ett nybygge står man ofta inför en mycket stor investering och många komplicerade alternativ med hänsyn till val av lösningar. Med en klimatskärm av murverk och tegeltak får man en långtidshållbar, estetisk och totalekonomiskt fördelaktig lösning som uppfyller alla stränga kriterier.

Vid alla byggnationer är det viktigt att välja en lösning som ger bästa skydd mot dåligt väder. Både med hänsyn till byggnadens fasad och dess tak. Med andra ord behöver man en klimatskärm som står emot dagens och framtidens klimat. Samtidigt är det viktigt att materialet klarar tidens tand, att priset är rimligt, att det är estetiskt tilltalande och kräver minimalt underhåll. Vid en närmare granskning av murverk och tegeltak ser man att båda lösningarna uppfyller alla nämnda krav.

Står kvar i mer än 100 år och är klimatsäkert

Både murverk och taktegel består under en tid som ligger i den absoluta elitserien. Erfarenheten har visat att murverk består under flera hundra år och tegeltak, i praktiken, vanligtvis mer än 40 år.

Hur ser det ut om vi reser in i framtiden och begrundar utmaningarna med sämre väder? Klimatet förväntas i framtiden att bjuda på bl.a. ökad nederbörd samt fler och kraftfullare stormar. Eftersom murverk och taktegel har gjort en lång resa genom världshistorien, åtnjuter vi idag en stor kunskap om deras hållbarhet under sådana väderförhållanden.

Se bara på alla gamla höghus, byggda av tegel, som man hittar i världens storstäder. Vädret som påverkar höghusens toppar motsvarar den klimatpåverkan som man i framtiden förväntar sig vid jordytan. Dessa byggnader berättar historien om en klimatskärm med uttalad tålighet.

Det är inte dyrt

I samband med stora och långsiktiga investeringar är det viktigt att ta hänsyn till totalkostnaden. Vad är de totala bygg-, drifts- och underhållskostnaderna för fasad och tak?

En totalekonomisk beräkning visar att byggkostnader för murverk ligger historiskt sett på andra plats jämfört med t.ex. glas / stål och trä. Lägger man sedan till kostnaderna för underhåll, baserat på vägledande empiriska beräkningar från Teknologisk Institut og Murværkscentret, är tegelfasader redan efter 10–15 år totalekonomiskt sett mest gynnsamma. Resultaten grundar sig på mycket små behov av löpande underhåll under fasadens fulla existens.

Motsvarande beräkningar gäller även för tegeltak. När man granskar Boligejernes Videncenters (fastighetsägarnas kunskapscentrum) beräkningar av totalkostnad för olika tak (material och montering), ligger tegeltak i medianen mellan koppartak / skiffertak och takpapp / stålplåtstak. Här är det stor skillnad på hur länge de olika taklösningarna består. Även behovet av underhåll skiljer sig mycket åt. Tegeltak har, liksom murverk, ett mycket lågt underhållsbehov och är mycket beständigt. Totalekonomiskt sett är det alltså mycket fördelaktigt.

Svaret är således: -Nej! Det är absolut inte dyrt att välja murverk och taktegel!

Det är hållbart och vackert

Med lärdomar från tidigare erfarenheter finns det idag ett starkt fokus på att renovera och bygga med beständiga material som inte innehåller eller utsöndrar farliga ämnen, som produceras effektivt med minimalt spill och kan återanvändas vid behov.

”Tegelprodukter lever fullt upp till dessa kriterier. Tegel tillverkas av lera, luft och vatten på grundval av hundraåriga erfarenheter och bränns idag på moderna och effektiva produktionsanläggningar”, berättar Gitte Krusholm Nielsen, VD på Byggitegel.se.

Därmed är vägen banad för en långtidshållbar, beständig och vacker klimatskärm.

”Nu för tiden ser vi ett växande intresse för tegelbranschens produkter. Det kan säkert tillskrivas ett ökat fokus på hållbara och beständiga lösningar. Dessutom spelar det en stor roll för många, att slutresultatet är estetiskt tilltalande och mycket vackert”, tillägger Gitte K. Nielsen.