Varför välja tegel?

2018-04-12T11:42:20+00:0012 januari, 2017|

Eftersom tegelbyggen klarar en totalekonomisk granskning Inom byggbranschen är det viktigt att man tänker långsiktigt. Byggnader måste hålla länge och ska se vackra ut över tid. Det räcker inte med att man beräknar kostnaderna för att starta bygget. Även kostnader för drift och underhåll måste beaktas. Vid alla byggprojekt måste man ha ett totalekonomiskt [...]

Bränning och energiförbruk

2018-04-12T11:44:17+00:006 januari, 2017|

Den enda väsentliga miljöfaktorn för tegel vid råvaru- och produktionsfasen, är energiförbrukningen i samband med bränning av tegelprodukten. I de flesta fall, är det nödvändigt att bränna vid en temperatur på mer än 1000oC för att säkerställa frostbeständighet och det färdigbrända teglets långa hållbarhet. I Danmark används det vid bränning endast cirka 2400 kJ [...]

Tegel – ett naturmaterial

2018-04-12T12:09:45+00:009 januari, 2016|

Tegel tillverkas av naturens egna råvaror: Lera, eventuellt blandat med sand eller andra jordmineraler. Den danska leran har legat under jordytan i minst 15 000 år. Regnvattnet har under alla dessa år vaskat bort lösliga material från leran och lämnat kvar en unik och naturlig lerråvara. Vid korrekt formning och bränning, ger detta en [...]

Gräva upp lera

2018-04-12T12:11:38+00:008 januari, 2016|

När man utvinner lera, tas mull samt förna bort och läggs åt på sidan. När man grävt färdigt, läggs förnan tillbaka med mull och området kan på nytt användas för t.ex. jordbruk. Lergrävning påverkar alltså inte mark eller grundvatten på ett negativt sätt. Den enda energi som används, går åt vid grävning och transport [...]

Återcirkulation

2018-04-12T12:13:12+00:007 januari, 2016|

All lera används som transporteras till tegelbruket. I händelse av felproduktion, återgår lerprodukterna för ny bearbetning på tegelbruket. Tegelbruken har även skapat återvinningssystem för processvatten. Därmed påverkas inte natur och närliggande floder av processvatten som innehåller lerpartiklar. Tegel skapar inga miljömässiga problem vid rivning eller avyttring. I Danmark återanvänds upp till ca 95% av [...]

Till toppen