Bogen ’Et lille hus i byen’ fortæller om de tanker, der oprindelig lå til grund for Arbejdernes Byggeforening og dens bebyggelser. Den beretter om husenes store arkitektoniske kvaliteter og om det hverdagsliv, der udfolder sig i dem. Husene blev opført som billige arbejderboliger og er i dag uhyre eftertragtede. Populariteten bunder ikke alene i husenes historie, men også i en række andre kvaliteter, som arkitekter og planlæggere kan lære af i dag.

Arbejdernes Byggeforening blev stiftet i 1865 af arbejderne på Burmeister og Wain på initiativ af lægerne Frederik Ferdinand Ulrik og Emil Hornemann, der ville skabe gode og sunde boliger til de ringest stillede. Foreningens formål var ’at opføre små beboelseshuse, der overgå til selveje, og samtidig virke som sparekasse’.

Ulrik udtalte på foreningens første møde: ’For Øjeblikket, tror jeg, det haardeste Tryk her i Staden hidrører fra Mangel på gode prisbillige Boliger. Et hyggeligt Hjem og de Goder, det fører med sig, sætter Nordboen mest af alle Folk Pris paa, og intet er så ødelæggende for Manden som for Hustruen, saa sindsfortærende og sløvende i aandelig og legemlig Henseende, som Mangel på Husrum og Hjemmets Hygge, et Sted for den trætte at finde Hvile for Dagens Slid og Møie. Lad os derfor træde sammen for at bygge Huse.’

Boligforholdene i København var for byens fattige ubeskriveligt dårlige, og foreningen skulle sikre, at der blev opført gode og sunde arbejderboliger. Inden den blev lukket i 1974, opførte foreningen ti bebyggelser i Københavnsområdet, hvoraf de ni står endnu: Sverrigsgade, Nyboder, Olufsvej, Kartoffelrækkerne, Humleby, Komponistkvarteret, Lyngbyvejskvarteret, Amagerkvarteret og Søborgkvarteret. Kartoffelrækkerne, Humleby og Komponistkvarteret er de mest kendte.

Bogen er bl.a. illustreret med arkitekturfotografen Jens Lindhes stemningsfulde billeder. Den udgives i samarbejde med Dansk Arkitektur Center. Bogen er redigeret af Redigeret af Marie Stender og Claus Bech Danielsen.

Bogen kan bestilles her.

Serie: Øvrige
Udgiver: Historika
Udgivelsesår: 2015
Gyldighed: Gældende
Emne: Byggeforeningshuse i København 
Supplerende emneord:
Byggeforeningshuse
Arbejdernes Byggeforening