Port - Bygg i Tegel
Långtidshållbart och vackert

Vid alla byggnationer är det viktigt att välja en lösning som ger bästa skydd mot dåligt väder. Både med hänsyn till byggnadens fasad och dess tak. Det är inte dyrt att välja murtegel och taktegel - det är däremot hållbart och vackert!
Det var hele turen værd - Bygg i Tegel
Det var värt hela resan

Randers Tegls nya kommersiella byggnad har skapats utifrån konceptet ”Supersized brick”. Byggnaden har beundransvärd akustik, smarta solskydd och tegel på olika plan. Läs mer här.
Gl murværk Karnap Flensborg - Bygg i Tegel
Kineserna och våra vackra städer

Man ska bygga på ett estetiskt och hållbart sätt. Varför väljer man då inte ett material som är extremt hållbart, alltid framstår som vackert och är en symbol för estetik på lång sikt?
Port - Bygg i Tegel
Långtidshållbart och vackert

Vid alla byggnationer är det viktigt att välja en lösning som ger bästa skydd mot dåligt väder. Både med hänsyn till byggnadens fasad och dess tak. Det är inte dyrt att välja murtegel och taktegel - det är däremot hållbart och vackert!
Det var hele turen værd - Bygg i Tegel
Det var värt hela resan

Randers Tegls nya kommersiella byggnad har skapats utifrån konceptet ”Supersized brick”. Byggnaden har beundransvärd akustik, smarta solskydd och tegel på olika plan. Läs mer här.
Gl murværk Karnap Flensborg - Bygg i Tegel
Kineserna och våra vackra städer

Man ska bygga på ett estetiskt och hållbart sätt. Varför väljer man då inte ett material som är extremt hållbart, alltid framstår som vackert och är en symbol för estetik på lång sikt?

Tegel återfinns i den hållbara elitserien

Forside superliga - Bygg i Tegel

Danska tegelbruk har under de senaste åren genomfört en rad energi- och effektivitetsåtgärder. Dessa åtgärder har fört industrin till elitserien när det gäller hållbarhet och produktivitet. Nu produceras tegel och kakel med fullständig användning av råvaror, komplett återcirkulation av spillvatten och med en otroligt effektiv energianvändning.

Läs mer

Tegel en total ekonomisk vinnare

Forside facade - Bygg i Tegel

Nya beräkningar visar att tegel är det absolut billigaste byggmaterialet på lång sikt. Försäljningschef John Sommer, hos entreprenadgruppen MT Højgaard, har gjort beräkningar som bygger på en totalekonomisk bedömning av kostnaderna för att bygga och underhålla fasader över en tidsperiod på 50 år. Slutsatsen är entydig: Redan efter några år, är tegel den billigaste lösningen jämfört med andra fasadlösningar.

Läs mer

Fem goda skäl för att bygga med tegel

Forside Fem Gode Grunde - Bygg i Tegel

Det finns många goda skäl för att bygga med tegel: Det vinner vid en totalekonomisk granskning. Det är ett hållbart val. Det ger arkitektonisk frihet. Det bevarar värdet på lång sikt. Det tål framtidens väder.

Läs mer

Värt att veta om tegel och murbruk

Bygg i Tegel

Tegel, mursten, takplattor, kakel och klinker, tillverkas av naturens egna material. Tegelbyggen hör till de vackraste, beständigaste och totalekonomiskt sett mest fördelaktiga byggnaderna som existerar. Tegelbyggnader är ett hållbart val inför framtiden.

Läs mer

Detta säger arkitekterna om tegel

Forside arkitekter - Bygg i Tegel

DANSKE TEGL har frågat ett antal framstående arkitekter om deras syn på tegel. Kvaliteten, den goda totalekonomin, hållbarheten, beständigheten och, naturligtvis, det estetiska uttrycket lyfts fram som de viktigaste skälen för att bygga med tegel, kakel och klinker.

Läs mer

Mur-tag.dk – kunskapen om att bygga med tegel

Teknologisk Institut - Bygg i Tegel

I samarbete med Teknologisk Institut, har vi samlat in aktuell kunskap om produkter, byggmetoder, tekniker, detaljer samt tillämpliga normer och regler.

Läs mer

BYGG I TEGEL representerar tegelbruk och tillverkare av murbruk. Vårt främsta mål är att främja tegelbyggen till gagn för arkitekter, byggmästare, boende – och vårt samhälle.

Inspiration

BYGG I TEGEL bygger ett universum som ska inspirera alla med intresse för mursten, takplattor, murbruk och klinker. Fram tills det är klart, har vi samlat ett antal länkar som ger kunskap och inspiration kring användning av tegel inom modern arkitektur.

Bygg i Tegel
Bygg i Tegel
Bygg i Tegel
Bygg i Tegel
Bygg i Tegel
Bygg i Tegel