Varför välja tegel?

2018-04-12T11:42:20+00:0012 januari, 2017|

Eftersom tegelbyggen klarar en totalekonomisk granskning Inom byggbranschen är det viktigt att man tänker långsiktigt. Byggnader måste hålla länge och ska se vackra ut över tid. Det räcker inte med att man beräknar kostnaderna för att starta bygget. Även kostnader för drift och underhåll måste beaktas. Vid alla byggprojekt måste man ha ett totalekonomiskt [...]

Bränning och energiförbruk

2018-04-12T11:44:17+00:006 januari, 2017|

Den enda väsentliga miljöfaktorn för tegel vid råvaru- och produktionsfasen, är energiförbrukningen i samband med bränning av tegelprodukten. I de flesta fall, är det nödvändigt att bränna vid en temperatur på mer än 1000oC för att säkerställa frostbeständighet och det färdigbrända teglets långa hållbarhet. I Danmark används det vid bränning endast cirka 2400 kJ [...]

Till toppen