Renässans för massiva stenhus

2018-04-12T12:07:48+00:0025 januari, 2016|

Bärande murverk, massiva stenhus, har traditionellt varit den dominerande byggnadskonstruktionen i våra städer – såväl i form av äldre tiders massiva tegelhus som i funkishusens lättbetong- och lättklinkerkonstruktioner. Senare övergavs de bärande murverken till förmån för gjuten betong och lättbyggnadstekniker. Sunda hus som inte möglar ”Men åter har man nu fått upp ögonen för [...]

Tegel – ett naturmaterial

2018-04-12T12:09:45+00:009 januari, 2016|

Tegel tillverkas av naturens egna råvaror: Lera, eventuellt blandat med sand eller andra jordmineraler. Den danska leran har legat under jordytan i minst 15 000 år. Regnvattnet har under alla dessa år vaskat bort lösliga material från leran och lämnat kvar en unik och naturlig lerråvara. Vid korrekt formning och bränning, ger detta en [...]

Gräva upp lera

2018-04-12T12:11:38+00:008 januari, 2016|

När man utvinner lera, tas mull samt förna bort och läggs åt på sidan. När man grävt färdigt, läggs förnan tillbaka med mull och området kan på nytt användas för t.ex. jordbruk. Lergrävning påverkar alltså inte mark eller grundvatten på ett negativt sätt. Den enda energi som används, går åt vid grävning och transport [...]

Återcirkulation

2018-04-12T12:13:12+00:007 januari, 2016|

All lera används som transporteras till tegelbruket. I händelse av felproduktion, återgår lerprodukterna för ny bearbetning på tegelbruket. Tegelbruken har även skapat återvinningssystem för processvatten. Därmed påverkas inte natur och närliggande floder av processvatten som innehåller lerpartiklar. Tegel skapar inga miljömässiga problem vid rivning eller avyttring. I Danmark återanvänds upp till ca 95% av [...]

Till toppen