Lägsta möjliga byggkostnader är såklart viktigt när man ska bygga nytt. Men om billigt byggmaterial förvandlas till dyra driftskostnader för underhåll och måste bytas ut ofta över tid, finns det inte längre en bra totalekonomi.

”Man måste se på totalekonomin. Det kostar lite mera i början, men man får en fantastisk fastighet som genererar pengar i längden. Vi vill ha hållbara och gedigna material. Dåliga material leder till dålig ekonomi och därför väljer vi kvalitet, lång hållbarhet och lågt underhåll”, säger Eva Nordström, VD i SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, med cirka 8 000 lägenheter.

Val av material är nämligen inte ett obetydligt beslut. Tvärtom finns det ofta ett samband mellan materialkostnaden, graden av underhåll och den totala livslängden. Vanligtvis kräver billigare material mer underhåll och måste frekvent ersättas med nytt material.

När man utför beräkningar över underhållsåtgärder och total livslängd för olika byggmaterial, är det viktigt att granska vad beräkningarna grundas på. Beräknar man t.ex. underhållskostnaden för ett hus under de kommande 30 åren, kommer konsekvenserna av billigare material inte vara lika iögonfallande som om man gjorde samma beräkning fast för de närmaste 100 åren.

 

Livslängden är avgörande för totalekonomin

”I våra grannländer är det normal praxis att göra beräkningar för de närmaste 100 till 150 åren, medan vi i Sverige ofta bara beräknar byggnadens första 30 år, vilket leder till missvisande beräkningsresultat. Om man granskar en livslängdsberäkning för två hus med fasader av respektive murverk och trä för de närmaste 100 åren, finns det en betydande skillnad i hur mycket underhåll varje hus kräver och deras totala livslängd”, säger Gitte Krusholm Nielsen.

Alltfler rapporter och nya jämförelseverktyg talar sitt tydliga språk. Levetider.dk är ett gratis verktyg på nätet som jämför den förväntade livslängden mellan olika, vanligt förekommande lösningar som fönster, tak, fasader och våtrum. Bedömningarna av livslängd har utförts av en bedömningspanel bestående av personer med bred samt specifik kunskap av enskilda byggelement. Bedömningspanelen bestod bl.a. av Bygge- og Miljøteknik A/S, Dansk Byggeri, Murerfagets Oplysningsråd, Arkitektfirma Peter Olsson, Rambøll Danmark och VELUX Danmark A/S.

En beräkning av två byggnader vid kusten i Sverige eller Danmark, där alla villkor i relation till takfot, byggnadsutsprång, antal våningar, riktning och terrängklass, motsvarar varandra, ger en tydlig bild av både hållbarhet och underhåll.

Beräkningen på levetider.dk visar hur byggnaden med en träfasad måste underhållas vart tionde år och har en livslängd på cirka 35 år, medan samma byggnad med tegelfasad behöver underhållas först efter 40 år och har en livslängd på över 80 år.

En sund totalekonomi handlar alltså inte bara om de kortsiktiga kostnaderna vid nybyggnation. För att uppnå en stabil totalekonomi, är det viktigt att ha tänkt igenom hela projektet alltifrån byggprocessen till drift av byggnaden under de kommande hundra åren.

”Den verkliga frågan är därför om man nöjer sig med att spara här och nu, under själva byggfasen, eller om man vill ha fasta årliga besparingar under resten av byggnadens livslängd”, avslutar Gitte Krusholm Nielsen.

 

Foto: Max Plunger