Många byggherrar följer Astma- och Allergiförbundets materialrekommendationer när de ska bygga astma- och allergivänligt. Tegel är en av produkterna som rekommenderas, och det är ett starkt vapen i kampen för ett sunt inomhusklimat som gynnar alla, inte minst astmatikerna.

Fukt, mögel och giftiga ångor och partiklar från byggmaterial är några av de största hoten mot ett sunt inomhusklimat. Byggmaterial som mursten och taktegel utmärker sig i kampen mot de här problemen. Och det gläder tegelbranschen att tegel finns med på förbundets lista.

Bland de sundaste materialen

– Generellt sett har rekommendationerna sina rötter i svensk byggtradition med trä, gips och betong och därför är det väldigt glädjande att tegel nu har hamnat på listan. Enligt internationella standarder är tegel bland det sundaste och mest hållbara byggmaterial som finns på marknaden. Så om man vill ha ett optimalt inomhusklimat bör man, särskilt om man är astmatiker eller allergiker, absolut överväga att bygga i tegel, säger Gitte Krusholm Nielsen, vicedirektör i Tegelinformation och Byggitegel.se.

Egenskaperna är nyckeln

Det är materialets egenskaper som formar teglets förmåga att skapa ett sunt inomhusklimat.

Enligt Gitte Krusholm Nielsen ska man alltid börja med att titta på egenskaperna när man vill avgöra om ett byggmaterial är sunt.

– Att bygga astma- och allergivänligt är lite som matlagning. Om det finns en bestämd ingrediens som man inte tål, ska man naturligtvis inte välja den som huvudingrediens. Tyvärr är det precis det som många gör när de skaffar sin bostad. De väljer till exempel material som inte kan andas eller som med jämna mellanrum behöver målas eller lackeras för att vara snygga även i fortsättningen, och det påverkar naturligtvis inomhusklimatet. Men som tur är så finns det bra alternativ som tegel, poängterar Gitte Krusholm Nielsen.

Så tämjer tegel inomhusklimatet:

Tegel kan ta upp fukt och avge den igen utan att ska byggnaden
Tegel reglerar och reducerar luftfuktigheten och minskar på så sätt risken för fuktproblem
Tegel är ett oorganiskt material, som inte kan ge näring åt mögel
Tegel är en 100 %-ig naturprodukt, som består av bränd lera. Det avger därför varken giftiga ångor eller allergiframkallande partiklar
Tegel ”andas” och säkrar på så sätt naturliga luftväxlingar i byggnaden
Tegel tar upp och avger värme så att temperaturen hålls stabil. Det beror på att murverk är en tung konstruktion
Tegel kräver ingen målning, varken ute eller inne