Vi har länge talat om klimatförändringar och behovet av att leda bort vatten från stadens gator. Men hur står det till med byggnaderna? Kan de stå emot morgondagens väder? På konferensen Murdag i Tromsö som arrangerades av Trom Murerlaug talade direktör Gitte Krusholm Nielsen om ”Storm Water Management” inom byggprocessen.

Vädret blir sämre. Det kan man läsa om i rapporterna från Intercontinental Panel on Climate Change (IPCC) som hör hemma under WHO och FN. Prognoserna förutser ett mer extremt väder med intensivare och ökad nederbörd, varmare temperaturer, fortsatt kraftigare stormar och stigande vattennivåer. Det ställer inte bara höga krav på avloppssystem, vägar och gator. Det ställer även krav på våra byggnader. Genom att välja rätt material till framtidens byggnader kan man spara mycket pengar. Både på in- och utvändiga väggar.

Framtidens ökande utsatthet för vatten ställer stora krav på byggmaterialets förmåga till att leda vatten. Vatten som tas upp på gatuplan, från avloppssystem och via tak. Även kapaciteten till att motstå vatten under en längre period utan att ruttna eller mögla blir alltmer viktigt. Mineralmaterial som mursten, tegel och porbetong tål vattenintrång och behöver inte ersättas efter en vattenskada. Dessa material torkar långsamt och bibehåller sina egenskaper efter en vattenskada.

Det är alltså med goda skäl som vi riktar blicken mot våra byggnader och tänker grundligt på klimatsäkring. Det är bara att komma igång. För de förnuftiga och hållbara lösningarna finns redan.