Av Gitte Krusholm Nielsen, VD hos DANSKE TEGL

De senaste veckorna har regeringen presenterat en rad förslag som ska stödja danska företags möjligheter till att realisera potentiella ekonomiska och miljömässiga vinster för Danmark.

Både företags- och nyföretagarförslaget samt ”Fair og lige konkurrence” innehåller initiativ och beståndsdelar kring cirkulär ekonomi för byggbranschen som är nyttiga inför framtiden. Förslaget som lagts fram för att förhindra uppdragsfusk inom det offentliga har kritiserats mycket för dess betydelselöshet. Men det saknar verkligen inte betydelse.

Enligt miljöstyrelsen står byggnationer för 30% av den totala avfallsmängden i Danmark. Därmed är byggsektorn en potentiell storleverantör av byggprodukter för återvinning. Från politiskt håll, är ambitionen att Danmark ska vara bland de bästa i världen på cirkulär ekonomi. I detta spelar återvinning och återanvändning en väsentlig roll.

Men om Danmark ska vara en sandlåda för innovation och utveckling av företagsmodeller inom cirkulär ekonomi, förutsätter det att de fria marknadskrafterna är fria. Det är här som regeringens förslag ”Fair og lige konkurrence” kommer in i bilden.

För den goda sakens skull, har det under senare år växt upp ett flertal företag som drivs i kommunal regi. Företag som exempelvis säljer bra begagnade varor som människor har lämnat in på den kommunala återvinningsstationen. Initiativ och affärsmodeller som dessa skapas med goda avsikter. Men problemet är att det dessvärre uppstår en snedvriden konkurrenssituation. Något som lagts fram av Henriette Kinnunen i Börsen den 13.09.2017.

Helt fria marknadskrafter
Grunden för att kunna etablera sunda och kommersiellt starka företag inom cirkulär ekonomi är inte lagd, när marknaden består av aktörer som har tillgång till mer gynnsamma finansieringsvillkor. Det är nödvändigt att själva marknaden utvecklas enligt en sund modell som är kommersiellt gångbara.

En analys av Ellen MacArthur Foundation visar, att i Danmark finns det 13 000 potentiella nya jobb att hämta in med cirkulär ekonomi om vi inser hur man ska utveckla denna möjlighet på ett smart sätt. Byggbranschen framförs i rapporten som en av de sektorer som har störst potential. Så ett stort tack från hjärtat för förslaget om att stoppa det offentliga på deras väg in i den privata marknaden för återanvändning och cirkulär ekonomi inom byggbranschen. Vägen är nu banad för nya, spännande jobb inom danskt företagande och med ökade skatteintäkter som följd.