Hyllievångsskolan i Malmö kan vinna priset Årets Bygge 2018 och Bruksgården i Höganäs var en av fyra nominerade till det prestigefulla Kasper Salin-priset som delades ut i november.

Tegelhus ligger återigen i framkant när arkitekter och branschfolk inom byggnadssektorn delar ut priser. Den nya Hyllievångsskolan som ritats av Liljewall arkitekter har en halvmåneliknande fasad. I mars tillkännages vinnaren av Årets Bygge 2018 på Cirkus i Stockholm.

Hyllievångsskolan ligger i gränslandet mellan stad och öppet landskap. Skolan är uppförd i tre våningsplan med en tegelfasad ut mot torget och en träfasad in mot skolgården.

I mitten av tegelfasaden bryts byggnaden av med en inramning i rött som bildar ingången och löper som en kil genom hela byggnaden. Hyllievångsskolan har konstruerats som ett passivhus och är i praktiken nästan självförsörjande på el.

Kasper Salin-priset

Kasper Salin-priset utdelas årligen av Sveriges Arkitekter till ett nytt byggnadsverk eller en grupp av byggnader som bedöms hålla hög arkitektonisk klass. Årets nomineringar till Kasper Salin-priset är hus som skapar mervärde i sina omgivningar. Antingen i form av nya eller förbättrade funktioner eller som startskott till nya stadsdelar. Dessutom är de nominerade husen av designmässigt hög kvalitet.

Bland de endast fyra nominerade återfanns Bruksgården i Höganäs som huserar Lindéngruppens huvudkontor. Bruksgården som ritats av Petra Gipp arkitektur har uppförts i tegel. Juryns motiveringar för att nominera Bruksgården till Kasper Salin-priset var bland annat:

”Det gamla huset har fått generöst tilltagna och smakfulla rum till arbete och möten. Flygelns fasad är ett väl utfört murverk – ett svar på ortens tradition och historia. Tillbyggnaden har en stark egen gestalt med vackra och ljusfyllda rum. Allt i en byggnad av betong och tegel. Dess strama volym är utsökt uppförd i minsta detalj med professionellt materialval och hantverk.”

Sveriges Arkitekter skriver om Bruksgården:

”Vid om- och tillbyggnaden visades stor omsorg och hänsyn för den historiskt värdefulla miljön samtidigt som tillbyggnaden, en parafras på skånelängan, formar sig som ett tydligt samtida avtryck. Tillbyggnaden är en sammanhållen skulptural volym av tegel och platsgjuten betong.”