Af Gitte Krusholm Nielsen, VD Byggitegel.se och Danske Tegl

Cirkulär ekonomi är den nya infallsvinkeln. Men det är faktiskt gammalt vin på nya buteljer. I alla fall när det avser murverk och taktegel.

Förr i tiden flyttade bonden nämligen hela sitt hus när han bytte åkermark. De vackra korsvirkeshusen demonterades helt enkelt och sattes sedan ihop igen på den nya adressen. Och det är precis den funktionen som man efterlyser idag inom byggvärlden: hållbara material med lång livslängd som kan återanvändas.

Sju generationer för hållbarhet
Definitionen för hållbarhet kommer ursprungligen från indianerna. De har ett ordspråk som säger, att man ska tänka genom konsekvenserna av sina handlingar för sju kommande generationer innan man tar några stora beslut. Direkt översatt motsvarar det definitionen för hållbarhet, och för tegelindustrin är det som sagt en gammal nyhet.

Tegelindustrin har en exceptionellt lång historia bakom sig. Och dyker men ner i tillverkningsprocessen, framträder en bild av högeffektivitet. Råvarorna är lera, eld, sand och vatten – och hållbarheten för de färdigbrända murstenarna och takteglen är historiskt lång. Romarna och våra historiska, vackra byggnader bekräftar detta på skönaste sätt.

Vi skippar paraplyet
På tegelbruk har man eliminerat allt onödigt spill, Det innebär att leran som grävs upp används till 100 procent för produktion. Feltillverkade produkter och restpartier återanvänds genom att de återgår direkt till produktionsledet – antingen som hela tegelsten eller som krossat material för t.ex. fyllnad vid vägarbete.

Även vattenanvändningen återcirkuleras nästan till 100 procent. Industrin kan därför med rätta säga, att vid produktion av taktegel och mursten finns det inget materialspill.

Och trots att man ska vara försiktig med att proklamera sina produkter som hållbara, lämnar vi paraplyet där hemma. För med material som har skapats av naturen, utan användning av kemikalier och med historiskt lång livslängd, håller vårt påstående tätt.

Ultimat cirkulär ekonomi
Återvinning och återanvändning är bra saker att ha i åtanke. Men de är inte mål i sig själva. Det mest ekonomiskt fördelaktiga och resurssmarta valet är, att bygga på så sätt att man aldrig behöver riva byggnaden.

Lösningen är alltså att välja hållbara material och arkitektoniska lösningar som skapar en multifunktionell byggnad med lång livslängd. Det gör man t.ex. genom att utforma stora utrymmen, så att en ombyggnation enkelt kan möta kraven som ställs på bostäder, företag, offentliga verksamheter o.d. Direkt i motsats till de små, mysiga rummen i bondens hus med bärande korsbjälkar i tak och väggar.

Glöm inte skönhet och kvalitet
Det finns givetvis många saker som ska lösas på ett smart sätt för att få fram den intelligenta byggnaden. Men det klarar vi av. Vi har nämligen både kunskapen och materialen för det.

Och så ska vi komma ihåg de gamla, goda egenskaperna. Exempelvis att vi människor älskar vackra omgivningar och bra kvalitet som får oss att trivas. Saker som får oss att bli stolta och nöjda med våra byggnader. För beständighet och hållbarhet handlar i hög grad även om att se bra ut och åldras med stil.